Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW DLA WSZYSTKICH
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 70 dni temu

Wdrożenie indywidualnych kont bankowych

Informujemy, iż wpłaty z tytułu opłat za studia począwszy od dnia 01.09.2015 r. należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia. Informacje dotyczące logowania do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do Dziekanatu jednostki.

Zapisy na przedmioty

Uwaga! Za rejestrację na przedmioty odpowiada jednostka organizująca zapisy. Wszelkie pytania, dotyczące braku możliwości zapisu na przedmioty, prosimy kierować bezpośrednio do jednostki organizującej zapisy.

Helpdesk techniczny nie rozwiązuje problemów związanych z brakiem możliwości zapisu na przedmioty.

Automatyczna migracja

Migracja danych między systemami USOS i USOSWeb jest uruchamiana automatycznie  codziennie o godz. 6:00, 14:00 oraz 18:00. Migracja trwa zwykle 5-10 minut. W czasie migracji serwis USOSWeb jest zamknięty. Dane w dziekanatach wprowadzane są do głównej bazy danych USOS, studenci oraz prowadzący zajęcia mają dostęp tylko do wydzielonej bazy danych. Migracja to proces uzgadniania danych między serwisem USOSWeb oraz główną bazą danych USOS. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że dodane/zmienione informacje w USOS są widoczne w USOSweb dopiero po najbliższej migracji. Analogicznie dane z USOSweb (oceny, rejestracje na zajęcia itp.) dziekanat widzi dopiero po migracji.

Hasła do serwisów USOSWeb, APD oraz Poczty

Aby zalogować się do serwisu USOSWeb/APD należy wprowadzić numer PESEL lub adres e-mail jako login oraz hasło. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału w celu otrzymania loginu oraz hasła do serwisów USOSWeb/APD. Studenci, którzy zostali zarejestrowani w systemie po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, logują się używając własnego hasła z systemu Rekrutacja PW, natomiast studenci wyższych lat, którzy do tej pory nie korzystali z serwisu USOSWeb lub APD, logują się hasłem startowym utworzonym według następującego algorytmu:

  1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery)
  2. ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu)
  3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
  4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
  5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)

Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na znaki "bez ogonków", czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L.
Przykładowo: Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o imionach rodziców Łucja, Adam posługuje się hasłem startowym: wa456^AL
Po zalogowaniu się do serwisu, należy zmienić hasło (link "zmień hasło" znajduje się w prawym górnym rogu paska logowania).

W przypadku zapomnienia hasła, należy spróbować odzyskać hasło samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem. W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału.

Uwaga! Helpdesk techniczny nie wykonuje resetu haseł.

Uwaga: Studenci pierwszego roku mogą sprawdzić czy zostali już zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji.

Instrukcja USOSWeb

Instrukcja, zawierająca podstawowe informacje na temat korzystania z serwisu USOSWeb dostępna jest do pobrania pod poniższym linkiem. Instrukcja dotycząca modułu Sprawdziany udostępniona została pod poniższym linkiem.