Warsaw University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

New Radiotransmission Technologies

General data

Course ID: 103A-TLRTM-MSP-NTTR Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: New Radiotransmission Technologies Name in Polish: Nowe techniki transmisji radiowej
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Advanced Courses - Electives )-Radiocommunications and Multimedia Technology-M.Sc.-EITI
( Advanced Courses )--M.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) NTTR

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 1

Short description:

The lecture aims to introduce to the theoretical and practical aspects of advanced radio transmission based on conventional antenna techniques (e.g. Cognitive Radio), multiantenna techniques (e.g. MIMO, distributed antennas) and diversity. Inter-subject problems of the nowadays trends of the new concepts of the physical realization of the advanced devices, which can combine the microwave, optoelectronic and photonic techniques will be presented. As a result the both the professional knowledge connected with advanced method of the wireless transmission and ability of applying the mathematic method for analyzing the parameters of the modern wireless systems will be expected

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zaawansowanej radiowej transmisji sygnałów bazującej na technikach jednoantenowych (w tym radia kognitywnego - ang. Cognitive Radio), wieloantenowych (ang. MIMO, distributed antennas) oraz zbiorczych (ang. diversity). Przedstawione zostaną także interdyscyplinarne zagadnienia fizycznej realizacji podzespołów (łączące techniki mikrofalowe, optoelektryczne oraz fotoniczne).
Efektem kształcenia będzie szczegółowa wiedza w zakresie nowoczesnych zaawansowanych metod transmisji radiowej wraz z umiejętnością operowania aparatem matematycznym do analizy parametrów systemowych nowowprowadzanych systemów radiokomunikacyjnych.


Treść wykładu

 1. Wprowadzenie (2g). Ograniczone zasoby widmowe jako istotny
  czynnik określający tendencje rozwojowe transmisji radiowej. Podstawowe
  problemy realizacyjne transmisji w coraz wyższych zakresach
  częstotliwości.

 2. Radio programowalne (Software Defined Radio) (4g): koncepcja,
  zasada działania, przykłady realizacji.

 3. Radio kognitywne (Cognitive Radio) (5g): koncepcje dynamicznego
  dostępu do widma; zasady współużytkowania zasobów widmowych, podstawowe
  techniki; przykładowe realizacje.

 4. Sieci samoorganizujące się (Self Organizing Networks) (3g) -
  koncepcja, ograniczenia, realizacje.

 5. Techniki MIMO oraz odbioru zbiorczego (6g): MIMO - definicja i
  zasada działania; odbiór zbiorczy (space - diversity); multipleksacja
  przestrzenna; modele systemu MIMO (model macierzowy systemu; modele
  kanału radiowego); przykład systemu MIMO wykorzystującego
  "space-diversity" - wykorzystanie kodowania Alamoutiego; systemy z
  multipleksacją przestrzenną; techniki detekcji - algorytmy: ZF,
  V-BLAST, MLD; porównanie złożoności i uzyskiwanych wartości BER;
  zastosowanie modulacji wielotonowej (OFDM) w systemach MIMO.

 6. Techniki otwartej architektury dla przyszłościowej komunikacji
  bezprzewodowej (2g): koncepcja systemów DAS (Distributed Antenna
  Systems);

 7. Nowoczesne oraz przyszłościowe systemy antenowe (4g): techniki
  fotoniki mikrofalowej dla transmisji radiowej, systemy
  Fiber-over-Radio, transmisja sygnałów za pomocą systemu
  optoelektronicznego w paśmie podstawowym, pośrednim oraz radiowym,
  anteny fotoniczne; systemy rekonfigurowalne; anteny o rekonfigurowanej
  aperturze; anteny do systemów UWB, Cognitive Radio, MIMO oraz DAS.

 8. Techniki fal milimetrowych oraz terahercowych (4g): problemy
  generacji oraz detekcji sygnałów w paśmie od mikrofal do zakresu
  optycznego; problemy technologiczne połączenia podzespołów systemów;
  techniki integrowania podzespołów, w tym anten, filtrów, elementów
  aktywnych; techniki pomiarowe


Zakres laboratorium
 • badanie łącza radiowego zestawionego z modułów SDR

 • badanie wieloantenowego łącza radiowego (MIMO)

 • badanie jednokierunkowego łącza radiowo-światłowodowego

 • badanie dwukierunkowego łącza radiowo-światłowodowego


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-TLSST-ISP-SRKOSystemy radiokomunikacyjne
Zalecany1103C-TLRTM-ISP-SRKOSystemy radiokomunikacyjne

Bibliography: (in Polish)

  1. W. H. Tranter, K. Sam Shanmugan, T. S. Rappaport, K. L. Kosbar,
   Principles of Communication Systems Simulation with Wireless
   Applications, Prentice Hall, 2004.

  2. J. Mitola III, Cognitive Radio Architecture. The Engineering
   Foundations of Radio XML, John Wiley & Sons, 2008

  3. H. Arslan (ed.), Cognitive Radio, Software Defined Radio, And
   Adaptive Wireless Systems, Springer, 2007

  4. L. Doyle, Essentials of Cognitive Radio, Cambridge Press, 2009

  5. S. M. Alamouti, "A simple transmit diversity technique for
   wireless communications," IEEE J.Select. Areas Commun., vol. 16, no. 8,
   pp. 1451-1458, Oct. 1998.

  6. G. D. Golden, C. J. Foschini, R. A. Valenzuela, P. W. Wolniansky,
   "Detection algorithm and initial laboratory results using V-BLAST
   space-time communication architecture," Electronics Letters, vol. 35,
   no. 1, 7 Jan. 1999.

  7. S. Iezekiel, "Microwave Photonics, Devices and Applications",J.
   Wiley & Sons, 2009.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena zaliczenia przedmiotu jest równa średniej z ocen z laboratorium, kolokwiów i egzaminu. Należy uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów zarówno z egzaminu, jak i z kolokwiów i laboratorium.

Classes in period "Winter Semester 2020/2021" (future)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 30 places more information
lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski, Jakub Sobolewski, Yevhen Yashchyshyn
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (in progress)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Paweł Bajurko, Sebastian Kozłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 30 places more information
lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski, Jakub Sobolewski, Yevhen Yashchyshyn
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski, Jakub Sobolewski, Yevhen Yashchyshyn
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski, Yevhen Yashchyshyn
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 15 hours, 32 places more information
lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Sebastian Kozłowski
Group instructors: Sebastian Kozłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.