Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr inż.

Ewa Dudek

Imiona
Ewa Marta
Nazwisko
Dudek
Stopnie i tytuły
dr inż.
adres email jest ukryty
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Wydział Transportu

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:
poniedziałki godz. 12.30-13.15, konsultacje stacjonarne lub z wykorzystaniem MS Teams, link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba55354b76354109ac6de78c4752b127%40thread.tacv2/1633026050971?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22bb74ec02-6237-43ef-adb3-af9756ad4cd6%22%7d
Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:
niedziele zjazdowe godz. 13.15-14.00, konsultacje stacjonarne lub z wykorzystaniem MS Teams, link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8aab8daab3b54c17a0a9e8d17f0e9a20%40thread.tacv2/1633026165113?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22bb74ec02-6237-43ef-adb3-af9756ad4cd6%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty