Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr inż.

Stanisław Skotnicki

Imiona
Stanisław
Nazwisko
Skotnicki
Stopnie i tytuły
dr inż.
22 234 8621
Narbutta 84, 02-524 Warszawa (Mokotów), pokój 4.1.6

adres email jest ukryty
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje
wtorek 18-18.45 sala 4.10c

Konsultacje online
poniedziałek 17-17.45
link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNmYjZmYTctNjc1My00NjQwLThjMmQtNzY2NjdlOTY5NDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%225101a24e-afff-4ccc-b9ce-ef4134d81f68%22%7d

Consulting hours
Tuesday 6pm-6.45pm room 4.10c

OnLINE
Monday 5pm-5.45pm
link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNmYjZmYTctNjc1My00NjQwLThjMmQtNzY2NjdlOTY5NDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%225101a24e-afff-4ccc-b9ce-ef4134d81f68%22%7d

Koordynowane przedmioty

2014Z - ComputerTechniques I 1150-00000-ISA-0105
2015L - Geometry Modeling 11500-00000-ISA-0121
2015Z - ComputerTechniques I 1150-00000-ISA-0105
2015Z - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2015Z - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2016L - Geometry Modeling 1150-00000-ISA-0121
2016L - Teoria konstrukcji 1150-MB000-MZP-0516
2016Z - ComputerTechniques I 1150-00000-ISA-0105
2016Z - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2016Z - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2017L - Geometry Modeling 1150-00000-ISA-0121
2017L - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2017L - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2017L - Teoria konstrukcji 1150-MB000-MZP-0516
2017Z - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2017Z - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2018L - Teoria konstrukcji 1150-MB000-MZP-0516
2018Z - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2018Z - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2019L - Teoria konstrukcji 1150-MB000-MZP-0516
2019Z - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2019Z - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2020L - Geometry Modeling 1150-00000-ISA-0121
2020L - Teoria konstrukcji 1150-MB000-MZP-0516
2020Z - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2020Z - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2021L - Geometry Modeling 1150-00000-ISA-0121
2021L - Teoria konstrukcji 1150-MB000-MZP-0516
2021Z - Techniki komputerowe I 1150-MB000-IZP-0105
2021Z - Techniki komputerowe I 1150-MT000-IZP-0105
2022L - Geometry Modeling 1150-00000-ISA-0121
2022L - Teoria konstrukcji 1150-MB000-MZP-0516

Prowadzone przedmioty