Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Jacek Cichocki

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałki 11-12, czwartki 16-16:30

Koordynowane przedmioty

2012Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2012Z - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2012Z - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2012Z - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2012Z - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2012Z - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2012Z - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2012Z - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2012Z - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2012Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2012Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2013L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2013L - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2013L - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2013L - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2013L - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2013L - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2013L - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2013L - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2013L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2013L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2013Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2013Z - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2013Z - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2013Z - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2013Z - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2013Z - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2013Z - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2013Z - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2013Z - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2013Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2013Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2014L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2014L - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2014L - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2014L - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2014L - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2014L - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2014L - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2014L - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2014L - Projekt 2 (dyplomowy) 103A-ETRTM-IWP-PSRM
2014L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2014L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2014Z - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2014Z - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2014Z - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2014Z - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2014Z - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2014Z - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2014Z - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2014Z - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2014Z - Projekt 2 (dyplomowy) 103A-ETRTM-IWP-PSRM
2014Z - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2014Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2014Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2015L - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2015L - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2015L - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2015L - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2015L - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2015L - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2015L - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2015L - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2015L - Projekt 2 (dyplomowy) 103A-ETRTM-IWP-PSRM
2015L - Seminarium dyplomowe 103A-ETRTM-MWP-SDMW
2015L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2015L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2015Z - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2015Z - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2015Z - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2015Z - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2015Z - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2015Z - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2015Z - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2015Z - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2015Z - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2015Z - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2015Z - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2015Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2015Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2016L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2016L - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2016L - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2016L - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2016L - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2016L - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2016L - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2016L - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2016L - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2016L - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2016L - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2016L - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2016L - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2016L - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2016L - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2016L - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2016L - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2016L - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2016L - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2016L - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2016L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2016L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2016Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2016Z - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2016Z - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2016Z - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2016Z - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2016Z - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2016Z - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2016Z - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2016Z - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2016Z - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2016Z - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2016Z - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2016Z - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2016Z - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2016Z - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2016Z - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2016Z - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2016Z - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2016Z - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2016Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2016Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2016Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2016Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2017L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2017L - Obwody i sygnały 103D-ETRTM-IWP-OSRM
2017L - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2017L - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2017L - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2017L - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2017L - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2017L - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2017L - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2017L - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2017L - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2017L - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2017L - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2017L - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2017L - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2017L - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2017L - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2017L - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2017L - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2017L - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2017L - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2017L - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2017L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2017L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2017Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2017Z - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2017Z - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2017Z - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2017Z - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2017Z - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2017Z - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2017Z - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2017Z - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2017Z - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2017Z - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2017Z - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2017Z - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2017Z - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2017Z - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2017Z - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2017Z - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2017Z - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2017Z - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2017Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2017Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2017Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2017Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2018L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2018L - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2018L - Podstawy metrologii 103B-ETRTM-IWP-PMEM
2018L - Pola i fale 103B-ETRTM-IWP-PFM
2018L - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2018L - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2018L - Pracownia naukowa 1 103A-xxxxx-DSP-PN1
2018L - Pracownia naukowa 2 103A-xxxxx-DSP-PN2
2018L - Pracownia naukowa 3 103A-xxxxx-DSP-PN3
2018L - Pracownia naukowa 4 103A-xxxxx-DSP-PN4
2018L - Pracownia naukowa 5 103A-xxxxx-DSP-PN5
2018L - Pracownia naukowa 6 103A-xxxxx-DSP-PN6
2018L - Pracownia naukowa 7 103A-xxxxx-DSP-PN7
2018L - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2018L - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2018L - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2018L - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2018L - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2018L - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2018L - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2018L - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2018L - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2018L - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2018L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2018L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2018Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2018Z - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2018Z - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2018Z - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2018Z - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2018Z - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2018Z - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2018Z - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2018Z - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2018Z - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2018Z - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2018Z - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2018Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2018Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2018Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2018Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2019L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2019L - Orientacja 103B-TExxx-ISP-ORM
2019L - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2019L - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2019L - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2019L - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2019L - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2019L - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2019L - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2019L - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2019L - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2019L - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2019L - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2019L - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2019L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2019L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2019Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2019Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT
2019Z - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2019Z - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2019Z - Projekt 2 (dyplomowy) 103B-ETRTM-IWP-PSRM
2019Z - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2019Z - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2019Z - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2019Z - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2019Z - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2019Z - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2019Z - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2019Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2019Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2019Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2019Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2020L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2020L - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT
2020L - Pracownia dyplomowa 1 103A-ETRTM-IWP-PD1M
2020L - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2020L - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2020L - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2020L - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2020L - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2020L - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2020L - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2020L - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2020L - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2020L - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2020L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2020L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2020Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2020Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT
2020Z - Pracownia dyplomowa 2 103A-ETRTM-IWP-PD2M
2020Z - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2020Z - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2020Z - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2020Z - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2020Z - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2020Z - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2020Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2020Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2020Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2020Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2021L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2021L - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT
2021L - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2021L - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2021L - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2021L - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2021L - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2021L - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2021L - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2021L - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2021L - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2021L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2021L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2021Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2021Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT
2021Z - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2021Z - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2021Z - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2021Z - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2021Z - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2021Z - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2021Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2021Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2021Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2021Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2022L - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2022L - Obwody i sygnały 103D-ETRTM-IWP-OSRM
2022L - Seminarium dyplomowe 2 103A-ETRTM-IWP-SD2M
2022L - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2022L - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2022L - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2022L - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2022L - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2022L - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2022L - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2022L - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2022L - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2022L - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2022Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2022Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT
2022Z - Seminarium naukowe 1 103A-xxxxx-DSP-SN1
2022Z - Seminarium naukowe 2 103A-xxxxx-DSP-SN2
2022Z - Seminarium naukowe 3 103A-xxxxx-DSP-SN3
2022Z - Seminarium naukowe 4 103A-xxxxx-DSP-SN4
2022Z - Seminarium naukowe 5 103A-xxxxx-DSP-SN5
2022Z - Seminarium naukowe 6 103A-xxxxx-DSP-SN6
2022Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2022Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2022Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2022Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2
2023Z - Master Diploma Edition 103A-xxxxx-MSA-EMDE
2023Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT
2023Z - Seminarium naukowe 7 103A-xxxxx-DSP-SN7
2023Z - Seminarium naukowe 8 103A-xxxxx-DSP-SN8
2023Z - Senior Design Project 1 103A-xxxxx-ISA-ESDP1
2023Z - Senior Design Project 2 103A-xxxxx-ISA-ESDP2

Prowadzone przedmioty

2019Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT: Wykład (grupa 1)
2020L - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT: Wykład (grupa 1)
2020Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT: Wykład (grupa 1)
2021L - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT: Wykład (grupa 1)
2021Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT: Wykład (grupa 1)
2022Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT: Wykład (grupa 1)
2023Z - Orientacja 103A-TLxxx-ISP-ORIT: Wykład (grupa 1)
Imiona
Jacek Wiesław
Nazwisko
Cichocki
Stopnie i tytuły
dr inż.
22 234 7635

adres email jest ukryty
plan zajęć
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)