Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Inżynieria Zarządzania

Programy realizujące ten kierunek studiów

Wydział Zarządzania wszystkie kierunki w tej jednostce
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne drugiego stopnia 117E-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne drugiego stopnia 117D-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-MZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117F-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117F-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117E-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117C-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117D-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117E-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-MSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117D-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117F-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117C-NSA-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117D-NSA-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117F-ISP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117E-ISP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117C-ISP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117D-ISP-IZ
Zarządzanie produkcją audiowizualną, studia podyplomowe 117A-PNP-IZ
Wydział Inżynierii Produkcji wszystkie kierunki w tej jednostce
Zarządzanie produkcją audiowizualną 110F-PNP-ZP