Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Mechanika i Budowa Maszyn

Programy realizujące ten kierunek studiów

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia 3D - projektowanie i druk 3D, studia podyplomowe 113A-PNP-MB
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia 3D - projektowanie i druk 3D, studia podyplomowe 113A-PNP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 113B-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 113B-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 113B-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 113B-ISP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 113B-ISA-MB
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych wszystkie kierunki w tej jednostce
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, studia podyplomowe 115A-PNP-MB
Budowa i eksploatacja pojazdow elektrycznych i hybrydowych, studia podyplomowe 115F-PNP-MB
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia, studia podyplomowe 115B-PNP-MB
Komputerowe wspomaganie projektowania i podstawy wzornictwa przemysłowego, studia podyplomowe 115C-PNP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 115B-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 115B-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 115B-MSA-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115B-ISP-MB
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia 115E-PNP-MB
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia 115D-PNP-MB
Wspólny (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn), studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-WB
Instytut Podstaw Budowy Maszyn wszystkie kierunki w tej jednostce
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, studia podyplomowe 115A-PNP-MB
Budowa i eksploatacja pojazdow elektrycznych i hybrydowych, studia podyplomowe 115F-PNP-MB
Komputerowe wspomaganie projektowania i podstawy wzornictwa przemysłowego, studia podyplomowe 115C-PNP-MB
Instytut Technik Wytwarzania wszystkie kierunki w tej jednostce
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń, studia podyplomowe 110C-PNP-MB
Inżynieria spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), studia podyplomowe 110A-PNP-MB
Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC, studia podyplomowe 110B-PNP-MB
Wydział Mechaniczny Technologiczny wszystkie kierunki w tej jednostce
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń, studia podyplomowe 110C-PNP-MB
Inżynieria spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), studia podyplomowe 110A-PNP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 110C-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 110B-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 110B-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 110C-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 110B-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 110D-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 110C-ISP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 110B-ISP-MB
Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC, studia podyplomowe 110B-PNP-MB
Uzbrojenie, studia podyplomowe 110D-PNP-MB
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii wszystkie kierunki w tej jednostce
Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych, studia podyplomowe 719A-PNP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne drugiego stopnia 719C-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 719B-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719C-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719B-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 719B-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 719C-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719C-ISP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719B-ISP-MB
Instytut Mechaniki i Poligrafii wszystkie kierunki w tej jednostce
Uzbrojenie, studia podyplomowe 110D-PNP-MB