Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Podgrupa ekonomiczna i administracyjna

Programy realizujące ten kierunek studiów

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia Kaizen, studia podyplomowe 110B-PNP-ZP
Zarządzanie dla rezultatów, studia podyplomowe 110C-PNP-ZP
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, studia podyplomowe 110A-PNP-ZA
Zarządzanie ograniczeniami, studia podyplomowe 110A-PNP-ZP
Zarządzanie własnością intelektualną, studia podyplomowe 110D-PNP-ZP
Wydział Inżynierii Produkcji wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia Kaizen, studia podyplomowe 110B-PNP-ZP
Zarządzanie dla rezultatów, studia podyplomowe 110C-PNP-ZP
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, studia podyplomowe 110A-PNP-ZA
Zarządzanie ograniczeniami, studia podyplomowe 110A-PNP-ZP
Zarządzanie własnością intelektualną, studia podyplomowe 110D-PNP-ZP
Wydział Administracji i Nauk Społecznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia Samorządowa – Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno – gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym, studia podyplomowe 118B-PNP-AD
Wydział Zarządzania wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia zarządzania IT w administracji publicznej, studia podyplomowe 117D-PNP-ZA
Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS, studia podyplomowe 117E-PNP-ZA
Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej, studia podyplomowe 117C-PNP-ZA
Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania, studia podyplomowe 117B-PNP-ZA
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT, studia podyplomowe 117A-PNP-ZA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii wszystkie kierunki w tej jednostce
Logistyka w przedsiębiorstwie, studia podyplomowe 719A-PNP-ZP
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Zarządzanie finansami i marketing, studia podyplomowe 720A-PNP-ZA
Zarządzanie projektami, programami i portfelami przedsięwzięć, studia podyplomowe 720B-PNP-ZA