Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Podgrupa inżynieryjno-techniczna

Programy realizujące ten kierunek studiów

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia 3D - projektowanie i druk 3D, studia podyplomowe 113A-PNP-MB
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia 3D - projektowanie i druk 3D, studia podyplomowe 113A-PNP-MB
Budownictwo Energooszczędne, Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków, studia podyplomowe 113A-PNP-EN
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych, studia podyplomowe 113B-PNP-EN
Energetyka Jądrowa, studia podyplomowe 113C-PNP-EN
Nowoczesna energetyka odnawialna, studia podyplomowe 113D-PNP-EN
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, studia podyplomowe 113F-PNP-EN
Wydział Mechatroniki wszystkie kierunki w tej jednostce
Automatyka, studia podyplomowe 114A-PNP-AR
Informatyczne systemy zarządzania, studia podyplomowe 114B-PNP-AR
Informatyka przemysłowa, studia podyplomowe 114C-PNP-AR
Mechatronika w kształceniu zawodowym, studia podyplomowe 114D-PNP-AR
Transformacja Przemysłowa 4.0 114B-PNP-IP
Instytut Automatyki i Robotyki wszystkie kierunki w tej jednostce
Automatyka, studia podyplomowe 114A-PNP-AR
Informatyczne systemy zarządzania, studia podyplomowe 114B-PNP-AR
Informatyka przemysłowa, studia podyplomowe 114C-PNP-AR
Mechatronika w kształceniu zawodowym, studia podyplomowe 114D-PNP-AR
Transformacja Przemysłowa 4.0 114B-PNP-IP
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii wszystkie kierunki w tej jednostce
Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, studia podyplomowe 719A-PNP-AR
Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych, studia podyplomowe 719A-PNP-MB
Informatyzacja technologii chemicznej, studia podyplomowe 719C-PNP-TC
Materiały Polimerowe, studia podyplomowe 719B-PNP-TC
Podstawy Materiałoznawstwa Produktów Rafineryjnych i Petrochemicznych, studia podyplomowe 719A-PNP-TC
Ropa naftowa i produkty naftowe, studia podyplomowe 719D-PNP-TC
Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, studia podyplomowe 719A-PNP-BU
Wydział Inżynierii Materiałowej wszystkie kierunki w tej jednostce
Badania nieniszczące w praktyce przemysłowej – metodyka i zastosowania, studia podyplomowe 109A-PNP-IM
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych wszystkie kierunki w tej jednostce
Badania zdatności drogowej pojazdów, studia podyplomowe 115A-PNP-WB
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia, studia podyplomowe 115B-PNP-MB
Komputerowe wspomaganie projektowania i podstawy wzornictwa przemysłowego, studia podyplomowe 115C-PNP-MB
Normalizacja ISO w zakresie eksploatacji dźwignic, studia podyplomowe 115B-PNP-WB
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych, studia podyplomowe 115A-PNP-MT
Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych wszystkie kierunki w tej jednostce
Badania zdatności drogowej pojazdów, studia podyplomowe 115A-PNP-WB
Normalizacja ISO w zakresie eksploatacji dźwignic, studia podyplomowe 115B-PNP-WB
Instytut Technik Wytwarzania wszystkie kierunki w tej jednostce
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń, studia podyplomowe 110C-PNP-MB
Inżynieria spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), studia podyplomowe 110A-PNP-MB
Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC, studia podyplomowe 110B-PNP-MB
Wydział Inżynierii Produkcji wszystkie kierunki w tej jednostce
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń, studia podyplomowe 110C-PNP-MB
Inżynieria spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), studia podyplomowe 110A-PNP-MB
Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC, studia podyplomowe 110B-PNP-MB
Instytut Techniki Cieplnej wszystkie kierunki w tej jednostce
Budownictwo Energooszczędne, Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków, studia podyplomowe 113A-PNP-EN
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych, studia podyplomowe 113B-PNP-EN
Energetyka Jądrowa, studia podyplomowe 113C-PNP-EN
Nowoczesna energetyka odnawialna, studia podyplomowe 113D-PNP-EN
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, studia podyplomowe 113F-PNP-EN
Wydział Transportu wszystkie kierunki w tej jednostce
Dynamika i konstrukcja pojazdów szynowych, studia podyplomowe 116A-PNP-TR
Interoperacyjność systemu kolei 116G-PNP-TR
Instytut Elektroenergetyki wszystkie kierunki w tej jednostce
Elektroenergetyka trakcji elektrycznej, studia podyplomowe 104K-PNP-EE
Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce, studia podyplomowe 104A-PNP-EF
Technika świetlna użytkowa, studia podyplomowe 104G-PNP-EE
Wydział Elektryczny wszystkie kierunki w tej jednostce
Elektroenergetyka trakcji elektrycznej, studia podyplomowe 104K-PNP-EE
Elektroenergetyka transportu szynowego, studia podyplomowe 104A-PNP-EE
Energoelektronika, studia podyplomowe 104J-PNP-EE
Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja, studia podyplomowe 104B-PNP-EE
Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce, studia podyplomowe 104A-PNP-EF
Nowoczesny ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany, studia podyplomowe 104C-PNP-EE
Przekształtniki i magazyny energii dla energetyki odnawialnej, studia podyplomowe 104E-PNP-EE
Systemy inteligentnych budynków, studia podyplomowe 104F-PNP-EE
Technika świetlna użytkowa, studia podyplomowe 104G-PNP-EE
Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych orazgreen cars, studia podyplomowe 104H-PNP-EE
Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych, studia podyplomowe 104I-PNP-EE
Instytut Maszyn Elektrycznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Elektroenergetyka transportu szynowego, studia podyplomowe 104A-PNP-EE
Nowoczesny ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany, studia podyplomowe 104C-PNP-EE
Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych, studia podyplomowe 104I-PNP-EE
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej wszystkie kierunki w tej jednostce
Energoelektronika, studia podyplomowe 104J-PNP-EE
Przekształtniki i magazyny energii dla energetyki odnawialnej, studia podyplomowe 104E-PNP-EE
Systemy inteligentnych budynków, studia podyplomowe 104F-PNP-EE
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych wszystkie kierunki w tej jednostce
Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja, studia podyplomowe 104B-PNP-EE
Instytut Telekomunikacji wszystkie kierunki w tej jednostce
Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie, studia podyplomowe 103B-PNP-TL
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów, studia podyplomowe 103A-PNP-TL
Telekomunikacja, informatyka i zarządzanie, studia podyplomowe 103A-PNP-IE
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych wszystkie kierunki w tej jednostce
Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie, studia podyplomowe 103B-PNP-TL
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów, studia podyplomowe 103A-PNP-TL
Systemy transmisji radiowej i technik multimedialnych, studia podyplomowe 103A-PNP-ET
Telekomunikacja, informatyka i zarządzanie, studia podyplomowe 103A-PNP-IE
Instytut Podstaw Budowy Maszyn wszystkie kierunki w tej jednostce
Komputerowe wspomaganie projektowania i podstawy wzornictwa przemysłowego, studia podyplomowe 115C-PNP-MB
Wydział Geodezji i Kartografii wszystkie kierunki w tej jednostce
Rozwój obszarów wiejskich, studia podyplomowe 106D-PNP-GK
Systemy informacji przestrzennej, studia podyplomowe 106A-PNP-GK
Wycena nieruchomości, studia podyplomowe 106B-PNP-GK
Zarządzanie nieruchomościami, studia podyplomowe 106C-PNP-GK
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych wszystkie kierunki w tej jednostce
Systemy transmisji radiowej i technik multimedialnych, studia podyplomowe 103A-PNP-ET
Wydział Chemiczny wszystkie kierunki w tej jednostce
Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa, studia podyplomowe 102A-PNP-TC
Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych, studia podyplomowe 102A-PNP-TP
Ośrodek Kształcenia na Odległość wszystkie kierunki w tej jednostce
Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych orazgreen cars, studia podyplomowe 104H-PNP-EE