Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Podgrupa ochrony środowiska

Programy realizujące ten kierunek studiów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wszystkie kierunki w tej jednostce
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, studia podyplomowe 111A-PNP-IS
Geotechniczne i hydrotechniczne aspekty bezpiecznego składowania odpadów, studia podyplomowe 111B-PNP-IS
Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska, studia podyplomowe 111A-PNP-OS
Inżynieria gazownictwa, studia podyplomowe 111C-PNP-IS
Klimatyzacja i chłodnictwo, studia podyplomowe 111D-PNP-IS
Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BEMS), studia podyplomowe 111E-PNP-IS
Nowe kierunki oczyszczania i unieszkodliwiania osadów, studia podyplomowe 111F-PNP-IS
Problemy projektowania i wykonawstwa budowli hydrotechnicznych w ujęciu norm europejskich, studia podyplomowe 111G-PNP-IS
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa, studia podyplomowe 111L-PNP-IS
Systemy oddymiania miast – wentylacja pożarowa, studia podyplomowe 111H-PNP-IS
Śródlądowy transport wodny, studia podyplomowe 111M-PNP-IS
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów, studia podyplomowe 111I-PNP-IS
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, studia podyplomowe 111J-PNP-IS
Zrównoważone systemy zapotrzebowania w energię i świadectwa energetyczne budynków, studia podyplomowe 111K-PNP-IS
Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych wszystkie kierunki w tej jednostce
Identyfikacja Hałasowo – Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska, studia podyplomowe 115A-PNP-OS
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych wszystkie kierunki w tej jednostce
Identyfikacja Hałasowo – Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska, studia podyplomowe 115A-PNP-OS