Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Zarządzanie

Programy realizujące ten kierunek studiów

Szkoła Biznesu wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia Efektywnego Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi 641K-PNP-ZA
Akademia Psychologii Przywództwa 641D-KNP-ZA
Badania kliniczne i rozwój leku 641A-KNP-ZA
Certificate in Business for Engineers 641E-KNA-ZA
Discovery LH Leadership Programme 641D-PNP-ZA
Energetyka odnawialna dla biznesu – technologie, ekonomia, wdrożenia. 641L-PNP-ZA
Executive Master of Business Administration Katalyst 641A-PNA-ZA
Interdyscyplinarne studia menedżerów farmacji 641B-PNP-ZA
Master of Business Administration PGE 641J-PNP-ZA
MBA Digital Transformation 641F-PNP-ZA
MBA Finance & Technology 641G-PNP-ZA
MBA Kaizen Excellence in World Class Manufacturing 641H-PNP-ZA
MBA Politechniki Warszawskiej 641I-PNP-ZA
Postgraduate Studies in Accounting and Finance 641E-PNP-ZA
Sprzedaż i marketing leków 641C-KNP-ZA
Studium Farmakoekonomiki HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego 641B-KNP-ZA
Total Design Management 641C-PNP-ZA
Wydział Zarządzania wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia zarządzania IT w administracji publicznej, studia podyplomowe 117D-PNP-ZA
Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, studia podyplomowe 117G-PNP-ZA
Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS, studia podyplomowe 117E-PNP-ZA
Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej, studia podyplomowe 117C-PNP-ZA
Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania, studia podyplomowe 117B-PNP-ZA
Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, studia podyplomowe 117F-PNP-ZA
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT, studia podyplomowe 117A-PNP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117F-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117D-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117B-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117E-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117C-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117F-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117D-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117B-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117E-LZP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117F-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117D-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117B-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117E-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117C-NSA-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117D-NSA-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117E-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117C-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117F-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117D-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117B-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 117E-LSA-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 117D-LSA-ZA
Wydział Inżynierii Lądowej wszystkie kierunki w tej jednostce
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie, studia podyplomowe 108F-PNP-ZA
Wydział Mechaniczny Technologiczny wszystkie kierunki w tej jednostce
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, studia podyplomowe 110A-PNP-ZA
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych wszystkie kierunki w tej jednostce
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, studia podyplomowe 110A-PNP-ZA
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych wszystkie kierunki w tej jednostce
Zarządzanie projektami, programami i portfelami przedsięwzięć, studia podyplomowe 720B-PNP-ZA
Zarządzanie finansami i marketing, studia podyplomowe 720A-PNP-ZA