Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek studiów - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Programy realizujące ten kierunek studiów

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia Industry 4.0, studia podyplomowe 110E-PNP-ZP
Akademia Kaizen, studia podyplomowe 110B-PNP-ZP
Zarządzanie dla rezultatów, studia podyplomowe 110C-PNP-ZP
Zarządzanie ograniczeniami, studia podyplomowe 110A-PNP-ZP
Zarządzanie własnością intelektualną, studia podyplomowe 110D-PNP-ZP
Wydział Mechaniczny Technologiczny wszystkie kierunki w tej jednostce
Akademia Industry 4.0, studia podyplomowe 110E-PNP-ZP
Akademia Kaizen, studia podyplomowe 110B-PNP-ZP
Zarządzanie dla rezultatów, studia podyplomowe 110C-PNP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 110B-MZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 110C-MZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 110B-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 110C-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 110B-MSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 110C-MSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 110B-MSA-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 110C-MSA-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 110C-ISP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 110B-ISP-ZP
Zarządzanie ograniczeniami, studia podyplomowe 110A-PNP-ZP
Zarządzanie własnością intelektualną, studia podyplomowe 110D-PNP-ZP
Wydział Zarządzania wszystkie kierunki w tej jednostce
Innowacje w organizacji produkcji, studia podyplomowe 117A-PNP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne drugiego stopnia 117D-NZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-MZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117B-NZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117B-MZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-NZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117C-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117D-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117B-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-MSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117D-NSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117B-NSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117B-MSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-NSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117C-NSA-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117C-ISP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117D-ISP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117B-ISP-ZP
Zarządzanie produkcją audiowizualną, studia podyplomowe 117A-PNP-IZ
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii wszystkie kierunki w tej jednostce
Logistyka w przedsiębiorstwie, studia podyplomowe 719A-PNP-ZP