Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Technologia Chemiczna, studia stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 102D-MSP-TC
  Nazwa: Technologia Chemiczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 3 semestry
Kierunki: Technologia Chemiczna
Kierunki do
wyboru:
Technologia Chemiczna Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów
Technologia Chemiczna Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne
Technologia Chemiczna Synteza, Kataliza i Procesy Wysokotemperaturowe
Technologia Chemiczna Chemia Medyczna
Technologia Chemiczna Nanomateriały i Nanotechnologie
Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna i Kataliza
Technologia Chemiczna Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne Elektrochemia
Technologia Chemiczna Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne Polimery
Technologia Chemiczna Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne Wybuchy
Jednostki: Wydział Chemiczny (od 1900Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

sem. 1, Technologia Chemiczna, studia stacjonarne II stopnia

Pozostałe toki nauczania

sem. 1, Technologia Chemiczna, Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Chemia Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Chemia Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Chemia Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Nanomateriały i Nanotechnologie, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Nanomateriały i Nanotechnologie, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Nanomateriały i Nanotechnologie, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Elektrochemia, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Elektrochemia, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Elektrochemia, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Polimery, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Polimery, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Polimery, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Wybuchy, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Wybuchy, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne, Wybuchy, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Synteza, Kataliza i Procesy Wysokotemperaturowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Synteza, Kataliza i Procesy Wysokotemperaturowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Synteza, Kataliza i Procesy Wysokotemperaturowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Technologia Chemiczna, Technologia Chemiczna i Kataliza, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Technologia Chemiczna, Technologia Chemiczna i Kataliza, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Technologia Chemiczna, Technologia Chemiczna i Kataliza, studia stacjonarne II stopnia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów wyższych
postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier na kierunku: Technologia Chemiczna
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) i na studia podyplomowe