Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 105B-MSP-FT
  Nazwa: Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 3 semestry
Kierunki: Fizyka Techniczna
Kierunki do
wyboru:
Fizyka Techniczna Ekologiczne Źródła Energii
Fizyka Techniczna Fizyka Medyczna
Fizyka Techniczna Fotonika
Fizyka Techniczna Fizyka i Technika Jądrowa
Fizyka Techniczna Informatyka Optyczna
Fizyka Techniczna Modelowanie Układów Złożonych
Fizyka Techniczna Nanostruktury
Fizyka Techniczna Fotonika Światłowodowa
Fizyka Techniczna Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne
Fizyka Techniczna Fizyka Zaawansowanych Materiałów
Fizyka Techniczna Optyka Stosowana
Jednostki: Wydział Fizyki (od 1900Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

sem. 1, Fizyka Techniczna, Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Fizyka Techniczna, Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Fizyka Techniczna, Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 1 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 2 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 1 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 2 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Fizyka Techniczna, Fizyka i Technika Jądrowa, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Fizyka Techniczna, Fizyka i Technika Jądrowa, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Fizyka Techniczna, Fizyka i Technika Jądrowa, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 1 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Fizyka i Technika Jądrowa, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 2 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Fizyka i Technika Jądrowa, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Fizyka Techniczna, Fizyka Zaawansowanych Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Fizyka Techniczna, Fizyka Zaawansowanych Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Fizyka Techniczna, Fizyka Zaawansowanych Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 1 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Fizyka Zaawansowanych Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 2 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Fizyka Zaawansowanych Materiałów, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Fizyka Techniczna, Optyka Stosowana, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Fizyka Techniczna, Optyka Stosowana, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Fizyka Techniczna, Optyka Stosowana, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 1 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Optyka Stosowana, studia stacjonarne II stopnia
sem 3. (+ 2 sem. przedłużenia), Fizyka Techniczna, Optyka Stosowana, studia stacjonarne II stopnia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów wyższych
postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier na kierunku: Fizyka Techniczna
magister inżynier na kierunku: Fizyka Techniczna
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) i na studia podyplomowe