Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 111C-MSP-IS
  Nazwa: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 3 semestry
Kierunki: Inżynieria Środowiska
Kierunki do
wyboru:
Inżynieria Środowiska Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Inżynieria Środowiska Gospodarka Odpadami
Inżynieria Środowiska Inżynieria Gazownictwa
Inżynieria Środowiska Inżynieria Wodna
Inżynieria Środowiska Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
Jednostki: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (od 1900Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

sem. 1, Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, studia II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, studia II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, studia II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Odpadami, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Odpadami, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Odpadami, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Odpadami, studia II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Odpadami, studia II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Odpadami, studia II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Gazownictwa, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Gazownictwa, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Gazownictwa, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Gazownictwa, studia II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Gazownictwa, studia II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Gazownictwa, studia II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Wodna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Wodna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Wodna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Wodna, studia II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Wodna, studia II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Wodna, studia II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Inżynieria Środowiska, Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków, studia II stopnia
sem. 2, Inżynieria Środowiska, Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków, studia II stopnia
sem. 3, Inżynieria Środowiska, Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków, studia II stopnia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów wyższych
postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier na kierunku: Inżynieria Środowiska
magister inżynier na kierunku: Inżynieria Środowiska
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) i na studia podyplomowe