Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 114B-MSP-MT
  Nazwa: Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 3 semestry
Kierunki: Mechatronika
Kierunki do
wyboru:
Mechatronika Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
Mechatronika Elektroniczne Systemy Pomiarowe
Mechatronika Inżynieria Fotoniczna
Mechatronika Inżynieria Jakości
Mechatronika Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych
Mechatronika Metrologia i Inżynieria Jakości
Mechatronika Mikromechanika
Mechatronika Sensory i Systemy Pomiarowe
Mechatronika Techniki Multimedialne
Mechatronika Mikrotechnologie i nanotechnologie
Jednostki: Wydział Mechatroniki (od 1900Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

sem. 1, Mechatronika, Inżynieria Fotoniczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Inżynieria Fotoniczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Inżynieria Fotoniczna, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Inżynieria Jakości, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Inżynieria Jakości, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Inżynieria Jakości, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Metrologia i Inżynieria Jakości, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Metrologia i Inżynieria Jakości, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Metrologia i Inżynieria Jakości, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Mikromechanika, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Mikromechanika, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Mikromechanika, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Sensory i Systemy Pomiarowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Sensory i Systemy Pomiarowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Sensory i Systemy Pomiarowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Techniki Multimedialne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Techniki Multimedialne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Techniki Multimedialne, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Elektroniczne Systemy Pomiarowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Elektroniczne Systemy Pomiarowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Elektroniczne Systemy Pomiarowe, studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Współrzędnościowe systemy pomiarowe , studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Współrzędnościowe systemy pomiarowe , studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Współrzędnościowe systemy pomiarowe , studia stacjonarne II stopnia
sem. 1, Mechatronika, Mikrotechnologie i nanotechnologie, studia stacjonarne II stopnia
sem. 2, Mechatronika, Mikrotechnologie i nanotechnologie, studia stacjonarne II stopnia
sem. 3, Mechatronika, Mikrotechnologie i nanotechnologie, studia stacjonarne II stopnia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów wyższych
postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier na kierunku: Mechatronika
magister inżynier na kierunku: Mechatronika
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) i na studia podyplomowe