Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Biogospodarka Biogospodarka, studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone wspólnie 111C-MSP-BG
Biogospodarka, studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone wspólnie 111B-ISP-BG
Biogospodarka, studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone wspólnie 111C-ISP-BG
Biogospodarka, studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone wspólnie 111W-ISP-BG
Inżynieria Środowiska Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, studia podyplomowe 111A-PNP-IS
Geotechniczne i hydrotechniczne aspekty bezpiecznego składowania odpadów, studia podyplomowe 111B-PNP-IS
Inżynieria gazownictwa, studia podyplomowe 111C-PNP-IS
Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 111B-MZP-IS
Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 111C-MZP-IS
Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 111B-IZP-IS
Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 111C-IZP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia 111B-MSP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia 111C-MSP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 111B-MSA-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 111C-MSA-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 111B-ISP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 111D-ISP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 111C-ISP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 111B-ISA-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 111D-ISA-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 111C-ISA-IS
Klimatyzacja i chłodnictwo, studia podyplomowe 111D-PNP-IS
Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BEMS), studia podyplomowe 111E-PNP-IS
Nowe kierunki oczyszczania i unieszkodliwiania osadów, studia podyplomowe 111F-PNP-IS
Problemy projektowania i wykonawstwa budowli hydrotechnicznych w ujęciu norm europejskich, studia podyplomowe 111G-PNP-IS
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa, studia podyplomowe 111L-PNP-IS
Systemy oddymiania miast – wentylacja pożarowa, studia podyplomowe 111H-PNP-IS
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów, studia podyplomowe 111I-PNP-IS
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, studia podyplomowe 111J-PNP-IS
Zrównoważone systemy zapotrzebowania w energię i świadectwa energetyczne budynków, studia podyplomowe 111K-PNP-IS
Śródlądowy transport wodny, studia podyplomowe 111M-PNP-IS
Ochrona Środowiska Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska, studia podyplomowe 111A-PNP-OS
Ochrona Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia 111B-MSP-OS
Ochrona Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia 111C-MSP-OS
Ochrona Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 111B-ISP-OS
Ochrona Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 111C-ISP-OS
Ochrona Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 111D-ISP-OS
Podgrupa ochrony środowiska Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, studia podyplomowe 111A-PNP-IS
Geotechniczne i hydrotechniczne aspekty bezpiecznego składowania odpadów, studia podyplomowe 111B-PNP-IS
Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska, studia podyplomowe 111A-PNP-OS
Inżynieria gazownictwa, studia podyplomowe 111C-PNP-IS
Klimatyzacja i chłodnictwo, studia podyplomowe 111D-PNP-IS
Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BEMS), studia podyplomowe 111E-PNP-IS
Nowe kierunki oczyszczania i unieszkodliwiania osadów, studia podyplomowe 111F-PNP-IS
Problemy projektowania i wykonawstwa budowli hydrotechnicznych w ujęciu norm europejskich, studia podyplomowe 111G-PNP-IS
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa, studia podyplomowe 111L-PNP-IS
Systemy oddymiania miast – wentylacja pożarowa, studia podyplomowe 111H-PNP-IS
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów, studia podyplomowe 111I-PNP-IS
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, studia podyplomowe 111J-PNP-IS
Zrównoważone systemy zapotrzebowania w energię i świadectwa energetyczne budynków, studia podyplomowe 111K-PNP-IS
Śródlądowy transport wodny, studia podyplomowe 111M-PNP-IS

pokaż wszystkie kierunki studiów