Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Mechatroniki - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Automatyka i Robotyka Automatyka i Robotyka, studia niestacjonarne zaoczne na odległość pierwszego stopnia 114B-IEP-AR
Automatyka i Robotyka, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114B-IZP-AR
Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne drugiego stopnia 114B-MSP-AR
Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 114B-MSA-AR
Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114B-ISP-AR
Automatyka, studia podyplomowe 114A-PNP-AR
Informatyczne systemy zarządzania, studia podyplomowe 114B-PNP-AR
Informatyka przemysłowa, studia podyplomowe 114C-PNP-AR
Mechatronika w kształceniu zawodowym, studia podyplomowe 114D-PNP-AR
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114B-IZP-WR
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia stacjonarne pierwszego stopnia 114B-ISP-WR
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia niestacjonarne zaoczne na odległość drugiego stopnia 114B-MEP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia niestacjonarne zaoczne na odległość drugiego stopnia 114C-MEP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia niestacjonarne zaoczne na odległość pierwszego stopnia 114B-IEP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia niestacjonarne zaoczne na odległość pierwszego stopnia 114C-IEP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114B-IZP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114C-IZP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne drugiego stopnia 114B-MSP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne drugiego stopnia 114C-MSP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne drugiego stopnia 114D-MSP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114B-ISP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114C-ISP-IP
Transformacja Przemysłowa 4.0 114B-PNP-IP
Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia 114B-MSP-IB
Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia 114C-MSP-IB
Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia 114D-MSP-IB
Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114B-ISP-IB
Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114C-ISP-IB
Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114D-ISP-IB
Mechatronika Mechatronika, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114B-IZP-MT
Mechatronika, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114C-IZP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia 114B-MSP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia 114C-MSP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia 114D-MSP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 114B-MSA-MT
Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 114C-MSA-MT
Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 114D-MSA-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego drugiego w języku angielskim 114E-MSA-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114B-ISP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia 114C-ISP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 114B-ISA-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 114C-ISA-MT
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114B-IZP-WR
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia stacjonarne pierwszego stopnia 114B-ISP-WR
Podgrupa inżynieryjno-techniczna Automatyka, studia podyplomowe 114A-PNP-AR
Informatyczne systemy zarządzania, studia podyplomowe 114B-PNP-AR
Informatyka przemysłowa, studia podyplomowe 114C-PNP-AR
Mechatronika w kształceniu zawodowym, studia podyplomowe 114D-PNP-AR
Transformacja Przemysłowa 4.0 114B-PNP-IP
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka) Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 114B-IZP-WR
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia stacjonarne pierwszego stopnia 114B-ISP-WR

pokaż wszystkie kierunki studiów