Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115B-ISP-EI
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, studia stacjonarne drugiego stopnia 115C-MSP-PE
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115C-ISP-PE
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115B-ISP-PE
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 115B-ISA-PE
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 115C-ISA-PE
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 115B-MZP-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 115C-MZP-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115C-IZP-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia 115B-MSP-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia 115C-MSP-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 115B-MSA-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 115C-MSA-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 115D-MSA-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 115E-MSA-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115B-ISP-MM
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115C-ISP-MM
Mechanika i Budowa Maszyn Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, studia podyplomowe 115A-PNP-MB
Budowa i eksploatacja pojazdow elektrycznych i hybrydowych, studia podyplomowe 115F-PNP-MB
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia, studia podyplomowe 115B-PNP-MB
Komputerowe wspomaganie projektowania i podstawy wzornictwa przemysłowego, studia podyplomowe 115C-PNP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 115B-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 115B-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 115B-MSA-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115B-ISP-MB
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia 115D-PNP-MB
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia 115E-PNP-MB
Wspólny (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn), studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-WB
Mechatronika Mechatronika, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 115B-MZP-MT
Mechatronika, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia 115B-MSP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115B-ISP-MT
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych, studia podyplomowe 115A-PNP-MT
Wspólny (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn), studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-WB
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 115B-MZP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 115C-MZP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115C-IZP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia 115B-MSP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia 115C-MSP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115B-ISP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia 115C-ISP-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 115B-ISA-MR
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 115C-ISA-MR
Ochrona Środowiska Identyfikacja Hałasowo – Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska, studia podyplomowe 115A-PNP-OS
Podgrupa inżynieryjno-techniczna Badania zdatności drogowej pojazdów, studia podyplomowe 115A-PNP-WB
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia, studia podyplomowe 115B-PNP-MB
Komputerowe wspomaganie projektowania i podstawy wzornictwa przemysłowego, studia podyplomowe 115C-PNP-MB
Normalizacja ISO w zakresie eksploatacji dźwignic, studia podyplomowe 115B-PNP-WB
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych, studia podyplomowe 115A-PNP-MT
Podgrupa nauczycielska Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia 115D-PNP-MB
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - mechatronika pojazdów i maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie, bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy i ergonomia 115E-PNP-MB
Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, studia podyplomowe 115A-PNP-MB
Budowa i eksploatacja pojazdow elektrycznych i hybrydowych, studia podyplomowe 115F-PNP-MB
Podgrupa ochrony środowiska Identyfikacja Hałasowo – Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska, studia podyplomowe 115A-PNP-OS
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym, studia stacjonarne drugiego stopnia 115B-MSP-SM
Wspólny (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn) Badania zdatności drogowej pojazdów, studia podyplomowe 115A-PNP-WB
Normalizacja ISO w zakresie eksploatacji dźwignic, studia podyplomowe 115B-PNP-WB
Wspólny (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn), studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 115B-IZP-WB

pokaż wszystkie kierunki studiów