Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Zarządzania - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Inżynieria Zarządzania Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne drugiego stopnia 117D-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne drugiego stopnia 117E-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117F-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-MZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-NZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117F-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117D-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117C-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117E-IZP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-MSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117E-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117D-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne drugiego stopnia 117F-NSP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117E-ISP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117D-ISP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117F-ISP-IZ
Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117C-ISP-IZ
Zarządzanie produkcją audiowizualną, studia podyplomowe 117A-PNP-IZ
Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Akademia zarządzania IT w administracji publicznej, studia podyplomowe 117D-PNP-ZA
Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, studia podyplomowe 117G-PNP-ZA
Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS, studia podyplomowe 117E-PNP-ZA
Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej, studia podyplomowe 117C-PNP-ZA
Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania, studia podyplomowe 117B-PNP-ZA
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT, studia podyplomowe 117A-PNP-ZA
Zarządzanie Akademia zarządzania IT w administracji publicznej, studia podyplomowe 117D-PNP-ZA
Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, studia podyplomowe 117G-PNP-ZA
Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS, studia podyplomowe 117E-PNP-ZA
Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej, studia podyplomowe 117C-PNP-ZA
Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania, studia podyplomowe 117B-PNP-ZA
Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, studia podyplomowe 117F-PNP-ZA
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT, studia podyplomowe 117A-PNP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117F-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117B-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117D-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117E-NZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117E-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117B-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117C-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117F-LZP-ZA
Zarządzanie, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117D-LZP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117D-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117E-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117B-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia 117F-NSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117C-NSA-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117D-NSA-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117E-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117C-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117F-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117D-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117B-LSP-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 117E-LSA-ZA
Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim 117D-LSA-ZA
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-MZP-ZB
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117D-MZP-ZB
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117C-IZP-ZB
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117D-IZP-ZB
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-MSP-ZB
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia stacjonarne drugiego stopnia 117D-MSP-ZB
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117C-ISP-ZB
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117D-ISP-ZB
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Innowacje w organizacji produkcji, studia podyplomowe 117A-PNP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne drugiego stopnia 117D-NZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117B-MZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-MZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117B-NZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 117C-NZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117C-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117D-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 117B-IZP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-NSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117D-NSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117B-MSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117B-NSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia 117C-MSP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim 117C-NSA-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117B-ISP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117C-ISP-ZP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia 117D-ISP-ZP
Zarządzanie produkcją audiowizualną, studia podyplomowe 117A-PNP-IZ

pokaż wszystkie kierunki studiów