Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Automatyka i Robotyka Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, studia podyplomowe 719A-PNP-AR
Budownictwo Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 719C-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 719B-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719B-IZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719C-IZP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia 719B-MSP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia 719C-MSP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719B-ISP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719C-ISP-BU
Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, studia podyplomowe 719A-PNP-BU
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719B-IZP-IS
Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719C-IZP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719B-ISP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719C-ISP-IS
Mechanika i Budowa Maszyn Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych, studia podyplomowe 719A-PNP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne drugiego stopnia 719C-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 719B-MZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719B-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719C-IZP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 719B-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia 719C-MSP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719B-ISP-MB
Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719C-ISP-MB
Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Logistyka w przedsiębiorstwie, studia podyplomowe 719A-PNP-ZP
Podgrupa inżynieryjno-techniczna Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, studia podyplomowe 719A-PNP-AR
Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych, studia podyplomowe 719A-PNP-MB
Informatyzacja technologii chemicznej, studia podyplomowe 719C-PNP-TC
Materiały Polimerowe, studia podyplomowe 719B-PNP-TC
Podstawy Materiałoznawstwa Produktów Rafineryjnych i Petrochemicznych, studia podyplomowe 719A-PNP-TC
Ropa naftowa i produkty naftowe, studia podyplomowe 719D-PNP-TC
Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, studia podyplomowe 719A-PNP-BU
Technologia Chemiczna Informatyzacja technologii chemicznej, studia podyplomowe 719C-PNP-TC
Materiały Polimerowe, studia podyplomowe 719B-PNP-TC
Podstawy Materiałoznawstwa Produktów Rafineryjnych i Petrochemicznych, studia podyplomowe 719A-PNP-TC
Ropa naftowa i produkty naftowe, studia podyplomowe 719D-PNP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 719B-MZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 719C-MZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia 719D-MZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719B-IZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia 719C-IZP-TC
Technologia Chemiczna, studia stacjonarne drugiego stopnia 719B-MSP-TC
Technologia Chemiczna, studia stacjonarne drugiego stopnia 719C-MSP-TC
Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719B-ISP-TC
Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia 719C-ISP-TC
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Logistyka w przedsiębiorstwie, studia podyplomowe 719A-PNP-ZP

pokaż wszystkie kierunki studiów