Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Administracja KIERUNEK (14)
Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów SPECJALNOŚĆ
Aparatura Elektroniczna SPECJALNOŚĆ
Aparatura Medyczna SPECJALNOŚĆ
Aparatura Procesowa i Chłodnictwo SPECJALNOŚĆ
Architektura KIERUNEK (14)
Architektura i Urbanistyka KIERUNEK (8)
Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce rozwoju SPECJALNOŚĆ
Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce życia SPECJALNOŚĆ
Architektura i urbanistyka, Budownictwo KIERUNEK (1)
Architektura Idei SPECJALNOŚĆ
Architektura Informacyjna SPECJALNOŚĆ
Architektura Społeczeństwa Wiedzy SPECJALNOŚĆ
Architektura Społeczeństwa Wiedzy SPECJALNOŚĆ
Architektura Środowisk Zamieszkiwania SPECJALNOŚĆ
Architektura Środowiska Zamieszkiwania SPECJALNOŚĆ
Architektura technologii i struktur SPECJALNOŚĆ
Architektura wnętrz i form przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Audyt Logistyczny SPECJALNOŚĆ
Automatyka SPECJALNOŚĆ
Automatyka SPECJALNOŚĆ
Automatyka SPECJALNOŚĆ
Automatyka SPECJALNOŚĆ
Automatyka SPECJALNOŚĆ
Automatyka SPECJALNOŚĆ
Automatyka SPECJALNOŚĆ
Automatyka - Komputerowe Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Automatyka - Komputerowe Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Automatyka - Komputerowe Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Automatyka - Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Automatyka - Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Automatyka - Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Automatyka i Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Automatyka i Metrologia SPECJALNOŚĆ
Automatyka i Robotyka KIERUNEK
Automatyka i Robotyka KIERUNEK (21)
Automatyka i Robotyka Stosowana KIERUNEK (4)
Automatyka i Systemy Lotnicze SPECJALNOŚĆ
Automatyka Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Automatyka Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika DYSCYPLINA
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa KIERUNEK (12)
Automatyzacja i Robotyzacja SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja i Robotyzacja SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych KIERUNEK (4)
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja i Sterowanie SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Maszyn i Systemów Transportowych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Maszyn i Systemów Transportowych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Maszyn Roboczych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Maszyn Roboczych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Maszyn Roboczych i Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Procesów Wytwórczych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Procesów Wytwórczych SPECJALNOŚĆ
Automatyzacja Procesów Wytwórczych SPECJALNOŚĆ
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy SPECJALNOŚĆ
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy SPECJALNOŚĆ
Bezpieczeństwo i Jakość w Środowisku Pracy SPECJALNOŚĆ
Bezpieczeństwo i Jakość w Środowisku Pracy SPECJALNOŚĆ
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ciągłością Działania SPECJALNOŚĆ
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ciągłością Działania SPECJALNOŚĆ
Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK
Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych SPECJALNOŚĆ
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Biogospodarka KIERUNEK (4)
Biogospodarka w Inżynierii Środowiska SPECJALNOŚĆ
Bioinżynieria SPECJALNOŚĆ
Bioinżynieria SPECJALNOŚĆ
Biomateriały SPECJALNOŚĆ
Biomechanika SPECJALNOŚĆ
Biomechanika i Biorobotyka SPECJALNOŚĆ
Biomechanika i Biorobotyka SPECJALNOŚĆ
Biomechanika i Biorobotyka SPECJALNOŚĆ
Biomechanika Inżynierska SPECJALNOŚĆ
Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji SPECJALNOŚĆ
Biorobotyka SPECJALNOŚĆ
Biorobotyka SPECJALNOŚĆ
Biorobotyka SPECJALNOŚĆ
Biotechnologia KIERUNEK (8)
Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki SPECJALNOŚĆ
Biotechnologia Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Biotechnologia Stosowana SPECJALNOŚĆ
Biotechnologia w Inżynierii Środowiska SPECJALNOŚĆ
Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego KIERUNEK (2)
Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej SPECJALNOŚĆ
Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej SPECJALNOŚĆ
Budowa i Eksploatacja Maszyn i Urządzeń Technologicznych SPECJALNOŚĆ
Budowa i Oprogramowanie Komputerów SPECJALNOŚĆ
Budowa i Oprogramowanie Komputerów SPECJALNOŚĆ
Budowa i Oprogramowanie Komputerów SPECJALNOŚĆ
Budowa i Oprogramowanie Maszyn Matematycznych SPECJALNOŚĆ
Budownictwo KIERUNEK (30)
Budownictwo Energooszczędne SPECJALNOŚĆ
Budownictwo Ogólne SPECJALNOŚĆ
Budownictwo Zrównoważone SPECJALNOŚĆ
Chemia Medyczna SPECJALNOŚĆ
Chłodnictwo i Klimatyzacja SPECJALNOŚĆ
Chłodnictwo i Klimatyzacja SPECJALNOŚĆ
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja SPECJALNOŚĆ
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo SPECJALNOŚĆ
Cyberbezpieczeństwo KIERUNEK (1)
Cyberbezpieczeństwo SPECJALNOŚĆ
Czyste i Odnawialne Źródła Energii SPECJALNOŚĆ
Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data SPECJALNOŚĆ
Diagnostyka i Bezpieczeństwo SPECJALNOŚĆ
Diagnostyka i Bezpieczeństwo SPECJALNOŚĆ
Diagnostyka Samochodowa SPECJALNOŚĆ
Doradcze Systemy Inżynierskie SPECJALNOŚĆ
Drogi Szynowe SPECJALNOŚĆ
Drogi, Ulice i Lotniska SPECJALNOŚĆ
Dynamika Maszyn SPECJALNOŚĆ
Dynamika Maszyn SPECJALNOŚĆ
Dziedzictwo Architektoniczne SPECJALNOŚĆ
Edukacja Techniczno-Informatyczna KIERUNEK (1)
Ekoinżynieria SPECJALNOŚĆ
Ekologia i Eksploatacja Maszyn SPECJALNOŚĆ
Ekologiczne Problemy Techniki Cieplnej SPECJALNOŚĆ
Ekologiczne Źródła Energii SPECJALNOŚĆ
Ekonomia KIERUNEK (10)
Ekonomia Menedżerska SPECJALNOŚĆ
Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Eksploatacja Maszyn Poligraficznych SPECJALNOŚĆ
Eksploatacja Pojazdów i Urządzeń Transportowych SPECJALNOŚĆ
Eksploatacja Systemów Rolnictwa Precyzyjnego SPECJALNOŚĆ
Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne SPECJALNOŚĆ
Elastyczne Systemy Wytwarzania SPECJALNOŚĆ
Elastyczne Systemy Wytwarzania SPECJALNOŚĆ
Elastyczne Systemy Wytwarzania SPECJALNOŚĆ
Elektrochemia SPECJALIZACJA
Elektroenergetyka SPECJALNOŚĆ
Elektromechatronika SPECJALNOŚĆ
Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne SPECJALNOŚĆ
Elektromobilność KIERUNEK (1)
Elektroniczne Systemy Pomiarowe SPECJALNOŚĆ
Elektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika KIERUNEK (4)
Elektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Elektroakustyka i Telewizja SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Elektroakustyka i Telewizja SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Elektroakustyka i Telewizja SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Elektronika Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Elektronika Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Elektronika Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Mikroelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Mikroelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Mikroelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Radiokomunikacja i Radiolokacja SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Radiokomunikacja i Radiolokacja SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Radiokomunikacja i Radiolokacja SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Systemy Pomiarowo-Kontrolne SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Systemy Pomiarowo-Kontrolne SPECJALNOŚĆ
Elektronika - Systemy Pomiarowo-Kontrolne SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Fotonika SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Informatyka w Medycynie SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Informatyka w Medycynie SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Informatyka w Medycynie SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Informatyka w Medycynie SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika i Techniki Informacyjne KIERUNEK
Elektronika i Techniki Informacyjne KIERUNEK
Elektronika i Telekomunikacja KIERUNEK (3)
Elektronika Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja KIERUNEK (1)
Elektrotechnika KIERUNEK (22)
Elektrotechnika i Informatyka KIERUNEK (1)
Elektrotechnika Stosowana SPECJALNOŚĆ
Elektrotechnologie SPECJALNOŚĆ
Energetyka KIERUNEK (16)
Energetyka Cieplna SPECJALNOŚĆ
Energetyka Cieplna SPECJALNOŚĆ
Energetyka Cieplna SPECJALNOŚĆ
Energetyka Jądrowa SPECJALNOŚĆ
Energetyka Nowej Generacji KIERUNEK (1)
Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Kształtowanie Środowiska Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Kształtowanie Środowiska Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Kształtowanie Środowiska Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Środowisko Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Środowisko Pracy SPECJALNOŚĆ
Ergonomia i Środowisko Pracy SPECJALNOŚĆ
Finanse i Rachunkowość SPECJALNOŚĆ
Finanse i Ryzyko w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Finanse i Zarządzanie Ryzykiem SPECJALNOŚĆ
Finanse i Zarządzanie Ryzykiem SPECJALNOŚĆ
Finanse i Zarządzanie Ryzykiem SPECJALNOŚĆ
Fizyka Ciała Stałego SPECJALNOŚĆ
Fizyka i Technika Jądrowa SPECJALNOŚĆ
Fizyka Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Fizyka Medyczna SPECJALNOŚĆ
Fizyka Techniczna KIERUNEK (6)
Fizyka Zaawansowanych Materiałów SPECJALNOŚĆ
Fotogrametria i Kartografia SPECJALNOŚĆ
Fotogrametria i Teledetekcja SPECJALNOŚĆ
Fotonika KIERUNEK (6)
Fotonika SPECJALNOŚĆ
Fotonika Światłowodowa SPECJALNOŚĆ
Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne SPECJALNOŚĆ
Geodezja i Kartografia KIERUNEK (13)
Geodezja i Nawigacja Satelitarna SPECJALNOŚĆ
Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej SPECJALNOŚĆ
Geodezja Inżynieryjna SPECJALNOŚĆ
Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza SPECJALNOŚĆ
Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Geodezyjne Pomiary Podstawowe SPECJALNOŚĆ
Geoinformatyka KIERUNEK (2)
Gospodarka Cyfrowa SPECJALNOŚĆ
Gospodarka Cyfrowa SPECJALNOŚĆ
Gospodarka Cyfrowa SPECJALNOŚĆ
Gospodarka Cyfrowa SPECJALNOŚĆ
gospodarka cyfrowa w zintegrowanej Europie SPECJALNOŚĆ
Gospodarka Odpadami SPECJALNOŚĆ
Gospodarka Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Gospodarka Przestrzenna KIERUNEK (11)
Grafika komputerowa - metody i narzędzia SPECJALNOŚĆ
Grafika komputerowa i technologie cyfrowe w poligrafii SPECJALNOŚĆ
Hydrologia i Meteorologia Techniczna KIERUNEK
Hydrologia Techniczna SPECJALNOŚĆ
Informacja i Zarządzanie SPECJALNOŚĆ
Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska SPECJALNOŚĆ
Informatyczne Systemy Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Informatyczne Systemy Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Informatyczne Systemy Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Informatyczne Systemy Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Informatyka SPECJALNOŚĆ
Informatyka KIERUNEK (51)
Informatyka SPECJALNOŚĆ
Informatyka SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Budowa i Oprogramowanie Komputerów SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Budowa i Oprogramowanie Komputerów SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Budowa i Oprogramowanie Komputerów SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informacyjne SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informacyjne SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informacyjne SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Informatyka - Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Informatyka Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Informatyka Gospodarcza SPECJALNOŚĆ
Informatyka Gospodarcza SPECJALNOŚĆ
Informatyka Gospodarcza SPECJALNOŚĆ
Informatyka i Systemy Informacyjne KIERUNEK (12)
Informatyka i Telekomunikacja KIERUNEK (2)
Informatyka Optyczna SPECJALNOŚĆ
Informatyka Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Informatyka Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Informatyka Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Informatyka Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Informatyka Stosowana SPECJALNOŚĆ
Informatyka Stosowana KIERUNEK (8)
Informatyka Stosowana SPECJALNOŚĆ
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja DYSCYPLINA
Informatyka w Biznesie SPECJALNOŚĆ
Informatyka w Biznesie SPECJALNOŚĆ
Informatyka w Ekonomii SPECJALNOŚĆ
Informatyka w Elektroenergetyce SPECJALNOŚĆ
Informatyka w Inżynierii Biomedycznej SPECJALNOŚĆ
Informatyka w Inżynierii Biomedycznej SPECJALNOŚĆ
Informatyka w multimediach SPECJALNOŚĆ
Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja KIERUNEK
Informatyzacja Technologii Chemicznej SPECJALNOŚĆ
Informatyzacja Wytwarzania SPECJALNOŚĆ
Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem SPECJALNOŚĆ
Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem SPECJALNOŚĆ
Instalacje Budowlane SPECJALNOŚĆ
Instalacje i sieci sanitarne SPECJALNOŚĆ
Inteligentne systemy SPECJALNOŚĆ
Inteligentne Systemy Transportowe SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Bezpieczeństwa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Bezpieczeństwa i Ekologia Transportu SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Biomedyczna KIERUNEK (10)
Inżynieria Biomedyczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Bioprocesowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Budowlana SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Chemiczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Chemiczna i Procesowa KIERUNEK (5)
Inżynieria Cyfrowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Cyfrowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Danych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Danych i Multimedia SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Danych i Multimedia SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Roboczych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Eksploatacji Pojazdów Samochodowych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Fotoniczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Fotoniczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Fotoniczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Gazownictwa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria i Analiza Danych KIERUNEK (8)
Inżynieria i Bezpieczeństwo Systemów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria i Bezpieczeństwo Systemów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria i zarządzanie systemami transportowymi SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Informatyczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Informatyczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Informatyczna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Informatyczna Systemów Technicznych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Informatyczna Systemów Technicznych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Informatyczna w Elektroenergetyce SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Informatyczna w Elektroenergetyce SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Internetu Rzeczy KIERUNEK (1)
Inżynieria Jakości SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Jakości SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Jakości SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Jakości i Bezpieczeństwa Systemów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Jakości i Bezpieczeństwa Systemów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Jądrowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komputerowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komunalna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Komunikacyjna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Lądowa i Transport DYSCYPLINA
Inżynieria Materiałowa KIERUNEK (9)
Inżynieria Mechaniczna DYSCYPLINA
Inżynieria Ochrony Środowiska SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Ochrony Środowiska SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Oprogramowania SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Oprogramowania SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Oprogramowania SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informacyjne SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informacyjne SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informacyjne SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych KIERUNEK (5)
Inżynieria Powierzchni SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Precyzyjna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Precyzyjna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Procesów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Procesów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Procesów Przemysłowych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Procesów Przetwórstwa Polimerów SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Produkcji SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Produkcji Budowlanej SPECJALNOŚĆ
Inżynieria produktów nanostrukturalnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Przedsiębiorczości SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Przemysłowa SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Sanitarna i Wodna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Sterowania SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Systemów Informatycznych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Systemów Internetowych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Systemów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Systemów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Środowiska SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Środowiska KIERUNEK (31)
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka DYSCYPLINA
Inżynieria Terenów Zurbanizowanych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria układów rozproszonych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Urządzeń Elektrycznych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Wodna SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Zarządzania KIERUNEK (22)
Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie SPECJALNOŚĆ
Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie SPECJALNOŚĆ
Jakość i Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Jakość i Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Java EE - produkcja oprogramowania SPECJALNOŚĆ
Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej SPECJALNOŚĆ
Kataster i Gospodarka Nieruchomościami SPECJALNOŚĆ
Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Metody Projektowania Maszyn i Procesów Technologicznych SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Systemy Sterowania SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego SPECJALNOŚĆ
Komputerowe Wspomaganie w Projektowaniu i Eksploatacji Maszyn SPECJALNOŚĆ
Konstrukcja i Produkcja Broni i Amunicji SPECJALNOŚĆ
Konstrukcja Urządzeń Precyzyjnych SPECJALNOŚĆ
Konstrukcje Budowlane SPECJALNOŚĆ
Konstrukcje Budowlane SPECJALIZACJA
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie SPECJALNOŚĆ
Konstrukcje Cienkościenne SPECJALNOŚĆ
Konstrukcje Cienkościenne SPECJALNOŚĆ
Konstrukcje Inteligentne SPECJALNOŚĆ
Konstrukcje Inteligentne SPECJALNOŚĆ
Kosmonautyka SPECJALNOŚĆ
Kwalitologia i Inżynieria Jakości SPECJALNOŚĆ
Kwalitologia i Inżynieria Jakości SPECJALNOŚĆ
Kwalitologia i Inżynieria Jakości SPECJALNOŚĆ
Logistyka SPECJALNOŚĆ
Logistyka i Technologia Transportu SPECJALNOŚĆ
Logistyka i Technologia Transportu Kolejowego SPECJALNOŚĆ
Logistyka i Technologia Transportu Samochodowego SPECJALNOŚĆ
Logistyka i Technologia Transportu Wewnętrznego i Magazynowania SPECJALNOŚĆ
Logistyka w Eksploatacji Pojazdów i Maszyn SPECJALNOŚĆ
Lotnictwo SPECJALNOŚĆ
Lotnictwo SPECJALNOŚĆ
Lotnictwo SPECJALNOŚĆ
Lotnictwo SPECJALNOŚĆ
Lotnictwo i Kosmonautyka KIERUNEK (10)
Maszyny i Urządzenia Energetyczne SPECJALNOŚĆ
Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego SPECJALNOŚĆ
Maszyny Robocze SPECJALNOŚĆ
Maszyny Robocze SPECJALNOŚĆ
Maszyny Robocze Ciężkie SPECJALNOŚĆ
Maszyny Robocze Ciężkie SPECJALNOŚĆ
Maszyny Technologiczne SPECJALNOŚĆ
Matematyka KIERUNEK (6)
Matematyka i Analiza Danych KIERUNEK (1)
Matematyka w Naukach Informacyjnych SPECJALNOŚĆ
Matematyka w Naukach Technicznych SPECJALNOŚĆ
Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach SPECJALNOŚĆ
Materiały do Magazynowania i Konwersji Energii SPECJALNOŚĆ
Materiały Funkcjonalne SPECJALNOŚĆ
Materiały i Nanostruktury SPECJALNOŚĆ
Materiały i Technologie Przyjazne Środowisku SPECJALNOŚĆ
Materiały Konstrukcyjne SPECJALNOŚĆ
Mechanika i Budowa Maszyn KIERUNEK (38)
Mechanika i Projektowanie Maszyn KIERUNEK (8)
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych KIERUNEK (12)
Mechanika Precyzyjna KIERUNEK
Mechanika Stosowana SPECJALNOŚĆ
Mechanika Stosowana SPECJALNOŚĆ
Mechatronika SPECJALNOŚĆ
Mechatronika SPECJALNOŚĆ
Mechatronika KIERUNEK (21)
Mechatronika SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Maszyn Roboczych SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Maszyn Roboczych SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Pojazdowa SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych SPECJALNOŚĆ
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych KIERUNEK (10)
Metody Obliczeniowe w Biznesie i Ekonomii SPECJALNOŚĆ
Metody Obliczeniowe w Biznesie i Ekonomii SPECJALNOŚĆ
Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice SPECJALNOŚĆ
Metody Sztucznej Inteligencji SPECJALNOŚĆ
Metody Sztucznej Inteligencji SPECJALNOŚĆ
Metrologia i Inżynieria Jakości SPECJALNOŚĆ
Mikrobioanalityka SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika i Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika i Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika i Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika, Fotonika i Nanotechnologie SPECJALNOŚĆ
Mikroelektronika, Fotonika i Nanotechnologie SPECJALNOŚĆ
Mikromechanika SPECJALNOŚĆ
Mikromechanika SPECJALNOŚĆ
Mikrosystemy i Systemy Elektroniczne SPECJALNOŚĆ
Mikrosystemy i Systemy Elektroniczne SPECJALNOŚĆ
Mikrotechnologie i nanotechnologie SPECJALNOŚĆ
Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice SPECJALNOŚĆ
Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice SPECJALNOŚĆ
Modelowanie Układów Złożonych SPECJALNOŚĆ
Mosty i Budowle Podziemne SPECJALIZACJA
Mosty i Budowle Podziemne SPECJALNOŚĆ
Nadwozia Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Nadwozia Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Nanomateriały i Nanotechnologie SPECJALNOŚĆ
Nanomateriały i Nanotechnologie SPECJALNOŚĆ
Nanostruktury SPECJALNOŚĆ
Nanotechnologie i Nanomateriały SPECJALNOŚĆ
Napędy Hybrydowe SPECJALNOŚĆ
Napędy Hybrydowe SPECJALNOŚĆ
Napędy Lotnicze SPECJALNOŚĆ
Nauki Chemiczne DYSCYPLINA
Nauki Fizyczne DYSCYPLINA
Nauki o Zarządzaniu i Jakości DYSCYPLINA
Nawigacja Lotnicza SPECJALNOŚĆ
Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne SPECJALNOŚĆ
Obrabiarki CNC SPECJALNOŚĆ
Ochrona i Kształtowanie Środowiska SPECJALNOŚĆ
Ochrona Powierzchni Ziemi SPECJALNOŚĆ
Ochrona Środowiska KIERUNEK (7)
Ochrona Wody i Atmosfery SPECJALNOŚĆ
Odnawialne Źródła i Przetwarzanie Energii SPECJALNOŚĆ
Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Optoelektronika SPECJALNOŚĆ
Optyka Stosowana SPECJALNOŚĆ
Organizacja i Zarządzanie Produkcją SPECJALNOŚĆ
Organizacja i Zarządzanie Produkcją SPECJALNOŚĆ
Organizacja Systemów Produkcyjnych SPECJALNOŚĆ
Papiernictwo i Poligrafia KIERUNEK (9)
Pedagogika KIERUNEK (1)
Pilotaż Samolotów SPECJALNOŚĆ
Pilotaż Samolotów / Śmigłowców SPECJALNOŚĆ
Pilotaż Śmigłowców SPECJALNOŚĆ
Podgrupa architektury i budownictwa PODGRUPA (12)
Podgrupa ekonomiczna i administracyjna PODGRUPA (14)
Podgrupa informatyczna PODGRUPA (29)
Podgrupa inżynieryjno-techniczna PODGRUPA (50)
Podgrupa nauczycielska PODGRUPA (2)
Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa PODGRUPA (3)
Podgrupa ochrony środowiska PODGRUPA (15)
Podgrupa pedagogiczna PODGRUPA (1)
Podgrupa produkcji i przetwórstwa PODGRUPA (1)
Podgrupa usług transportowych PODGRUPA (5)
Podstawowe Problemy Budowy Maszyn i Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Podstawowe Problemy Budowy Maszyn i Pojazdów SPECJALNOŚĆ
Pojazdy SPECJALNOŚĆ
Pojazdy SPECJALNOŚĆ
Pojazdy Autonomiczne SPECJALNOŚĆ
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego SPECJALNOŚĆ
Pojazdy Ekologiczne SPECJALNOŚĆ
Pojazdy Niekonwencjonalne SPECJALNOŚĆ
Pojazdy Szynowe SPECJALNOŚĆ
Poligrafia SPECJALNOŚĆ
Polimery SPECJALIZACJA
Pomiary Geodezyjne SPECJALNOŚĆ
Procesy i Produkty Biomedyczne SPECJALNOŚĆ
Produkcja na Rynki Międzynarodowe SPECJALNOŚĆ
Produkcja na Rynki Międzynarodowe SPECJALNOŚĆ
Projakościowe Systemy Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Projakościowe Systemy Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Projakościowe Systemy Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Projektowanie i Modelowanie Procesów Technologicznych SPECJALNOŚĆ
Projektowanie Materiałów SPECJALNOŚĆ
Projektowanie Systemów Analityki Biznesowej SPECJALNOŚĆ
Projektowanie Systemów Analityki Biznesowej SPECJALNOŚĆ
Projektowanie Systemów CAD/CAM SPECJALNOŚĆ
Projektowanie Systemów CAD/CAM SPECJALNOŚĆ
Projektowanie Systemów Rolnictwa Precyzyjnego SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorczość Technologiczna SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorczość Technologiczna SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorstwo Produkcyjne na Rynkach Międzynarodowych SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorstwo w Zintegrowanej Europie SPECJALNOŚĆ
Przedsiębiorstwo w Zintegrowanej Europie SPECJALNOŚĆ
Przemysłowe Systemy Pomiarowe SPECJALNOŚĆ
Przetwarzanie i analiza danych SPECJALNOŚĆ
Przetwarzanie i analiza danych SPECJALNOŚĆ
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i obróbka plastyczna metali SPECJALNOŚĆ
Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Radiokomunikacja SPECJALNOŚĆ
Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Robotyka SPECJALNOŚĆ
Robotyka SPECJALNOŚĆ
Robotyka SPECJALNOŚĆ
Robotyka SPECJALNOŚĆ
Robotyka SPECJALNOŚĆ
Robotyka SPECJALNOŚĆ
Robotyka i Automatyka KIERUNEK (3)
Rozwój zrównoważony w architekturze i urbanistyce SPECJALNOŚĆ
Rynki i Instytucje Finansowe SPECJALNOŚĆ
Rynki i Instytucje Finansowe SPECJALNOŚĆ
Rynki i Instytucje Finansowe SPECJALNOŚĆ
Rzeczoznawstwo Samochodowe SPECJALNOŚĆ
Samochody SPECJALNOŚĆ
Samochody i Ciągniki SPECJALNOŚĆ
Sensory i Systemy Pomiarowe SPECJALNOŚĆ
Sensory i Systemy Pomiarowe SPECJALNOŚĆ
Sensory i Systemy Pomiarowe SPECJALNOŚĆ
Silniki Spalinowe SPECJALNOŚĆ
Silniki Spalinowe SPECJALNOŚĆ
Silniki Tłokowe SPECJALNOŚĆ
Spawalnictwo i odlewnictwo SPECJALNOŚĆ
Sprzęt i Oprogramowanie Systemów Pomiarowych SPECJALNOŚĆ
Statki Powietrzne SPECJALNOŚĆ
Statystyka Matematyczna i Analiza Danych SPECJALNOŚĆ
Sterowanie i Zarządzanie SPECJALNOŚĆ
Sterowanie i Zarządzanie SPECJALNOŚĆ
Sterowanie i Zarządzanie SPECJALNOŚĆ
Sterowanie Ruchem Drogowym SPECJALNOŚĆ
Sterowanie Ruchem Kolejowym SPECJALNOŚĆ
Sterowanie Ruchem Lotniczym SPECJALNOŚĆ
Sterowanie Ruchem w Transporcie SPECJALNOŚĆ
Synteza, Kataliza i Procesy Wysokotemperaturowe SPECJALNOŚĆ
Systemy CAD/CAM SPECJALNOŚĆ
Systemy CAD/CAM SPECJALNOŚĆ
Systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn SPECJALNOŚĆ
Systemy CAD/CAM/CNC w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych SPECJALNOŚĆ
Systemy i Przetwarzanie Sygnałów SPECJALNOŚĆ
Systemy i Przetwarzanie Sygnałów SPECJALNOŚĆ
Systemy i Przetwarzanie Sygnałów SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Komputerowe SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Komputerowe SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Komputerowe SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Komputerowe SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Systemy i Sieci Telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Systemy i Techniki SPECJALNOŚĆ
Systemy i urządzenia energetyczne SPECJALNOŚĆ
Systemy Informacji Przestrzennej SPECJALNOŚĆ
Systemy Informacyjne i Pomiarowe SPECJALNOŚĆ
Systemy Informacyjno-Decyzyjne SPECJALNOŚĆ
Systemy Informatyczne i Zarządzanie Przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Systemy Informatyczne w Energetyce SPECJALNOŚĆ
Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji SPECJALNOŚĆ
Systemy Internetowe Wspomagania Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Systemy Mechaniczne i Automatyzacja SPECJALNOŚĆ
Systemy Mechaniczne i Energetyczne SPECJALNOŚĆ
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym KIERUNEK (2)
Systemy mobilnego kartowania i nawigacji SPECJALNOŚĆ
Systemy mobilnego kartowania i nawigacji SPECJALNOŚĆ
Systemy Ochrony Środowiska SPECJALNOŚĆ
Systemy Pomiarowe i Sterujące SPECJALNOŚĆ
Systemy Pomiarowe i Sterujące SPECJALNOŚĆ
Systemy Pomiarowe i Sterujące SPECJALNOŚĆ
Systemy Pomiarowo-Kontrolne SPECJALNOŚĆ
Systemy Pomiarowo-Kontrolne SPECJALNOŚĆ
Systemy Pomiarowo-Kontrolne SPECJALNOŚĆ
Systemy Produkcyjne i Logistyczne SPECJALNOŚĆ
Systemy Produkcyjne i Logistyczne SPECJALNOŚĆ
Systemy Produkcyjne i Logistyczne SPECJALNOŚĆ
Systemy Wbudowane SPECJALNOŚĆ
Systemy Wspomagania Decyzji i Zarządzania SPECJALNOŚĆ
Sztuczna Inteligencja SPECJALNOŚĆ
Sztuczna Inteligencja SPECJALNOŚĆ
Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią SPECJALNOŚĆ
Technika Świetlna SPECJALNOŚĆ
Technika Świetlna i Multimedialna SPECJALNOŚĆ
Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna SPECJALNOŚĆ
Techniki Bezprzewodowe i Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Techniki Informacyjne w Edukacji SPECJALNOŚĆ
Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Techniki Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Techniki Ochrony Środowiska SPECJALNOŚĆ
Techniki Teleinformatyczne SPECJALNOŚĆ
Techniki Wytwarzania SPECJALNOŚĆ
Technologia Chemiczna KIERUNEK (24)
Technologia Chemiczna i Kataliza SPECJALNOŚĆ
Technologia Chemiczna Organiczna SPECJALNOŚĆ
Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Produkcji KIERUNEK (1)
Technologia i Charakteryzacja Ciała Stałego SPECJALNOŚĆ
Technologia i Organizacja Budownictwa SPECJALNOŚĆ
Technologia Maszyn SPECJALNOŚĆ
Technologia Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwo Procesów Chemicznych SPECJALNOŚĆ
Technologia Nieorganiczna i Ceramika SPECJALNOŚĆ
Technologia Organiczna i Kataliza SPECJALNOŚĆ
Technologia Petrochemiczna SPECJALNOŚĆ
Technologia Poligrafii SPECJALNOŚĆ
Technologia Produktów Naftowych SPECJALNOŚĆ
Technologia Sprzętu Teleelektrycznego SPECJALNOŚĆ
Technologia Tworzyw Sztucznych SPECJALNOŚĆ
Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków SPECJALNOŚĆ
Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków SPECJALNOŚĆ
Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją SPECJALNOŚĆ
Technologie Metali i Tworzyw Sztucznych SPECJALNOŚĆ
Technologie Poligrafii SPECJALNOŚĆ
Technologie poligrafii i produkcji opakowań SPECJALNOŚĆ
Technologie Satelitarne w Geodezji SPECJALNOŚĆ
Technologie Wyrobów Precyzyjnych oraz Lotniczych SPECJALNOŚĆ
Teleinformatyka SPECJALNOŚĆ
Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo SPECJALNOŚĆ
Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji SPECJALNOŚĆ
Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji SPECJALNOŚĆ
Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji SPECJALNOŚĆ
Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja KIERUNEK (7)
Telekomunikacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Elektroakustyka i Telewizja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Elektroakustyka i Telewizja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Elektroakustyka i Telewizja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Radioelektronika SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Radiokomunikacja i Radiolokacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Radiokomunikacja i Radiolokacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Radiokomunikacja i Radiolokacja SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Sieci Zintegrowane SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Sieci Zintegrowane SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Sieci Zintegrowane SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Systemy i Sieci Telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Systemy i Sieci Telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Systemy i Sieci Telekomunikacyjne SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Systemy Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Systemy Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Systemy Multimedialne SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Układy i Systemy Cyfrowe SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Układy i Systemy Cyfrowe SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Układy i Systemy Cyfrowe SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Zarządzanie Sieciami i Usługami Telekomunikacyjnymi SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Zarządzanie Sieciami i Usługami Telekomunikacyjnymi SPECJALNOŚĆ
Telekomunikacja - Zarządzanie Sieciami i Usługami Telekomunikacyjnymi SPECJALNOŚĆ
Telematyka Transportu SPECJALNOŚĆ
Teoria Konstrukcji SPECJALIZACJA
Transfer Technologii i Zarządzanie Innowacjami SPECJALNOŚĆ
Transfer Technologii i Zarządzanie Innowacjami SPECJALNOŚĆ
Transfer Technologii i Zarządzanie Innowacjami SPECJALNOŚĆ
Transfer Wiedzy i Technologii SPECJALNOŚĆ
Transfer Wiedzy i Technologii SPECJALNOŚĆ
Transfer Wiedzy i Technologii SPECJALNOŚĆ
Transport KIERUNEK (17)
Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym SPECJALNOŚĆ
Urządzenia Elektromedyczne SPECJALNOŚĆ
Urządzenia i systemy mechatroniczne SPECJALNOŚĆ
Urządzenia Mechatroniczne SPECJALNOŚĆ
Urządzenia Sanitarne SPECJALNOŚĆ
Uzbrojenie SPECJALNOŚĆ
Wibroakustyka SPECJALNOŚĆ
Wibroakustyka SPECJALNOŚĆ
Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich SPECJALNOŚĆ
Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich SPECJALNOŚĆ
Wspomaganie Komputerowe Projektowania SPECJALNOŚĆ
Wspólny (Automatyka i Robotyka, Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn) KIERUNEK (2)
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka) KIERUNEK (2)
Wspólny (Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn) KIERUNEK (3)
Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe SPECJALNOŚĆ
Wybuchy SPECJALIZACJA
Zaawansowana inżynieria maszyn i pojazdów SPECJALNOŚĆ
Zaawansowana inżynieria maszyn i pojazdów SPECJALNOŚĆ
Zaawansowane Materiały Funkcjonalne SPECJALNOŚĆ
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków SPECJALNOŚĆ
Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie KIERUNEK (51)
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej KIERUNEK (8)
Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji KIERUNEK (36)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie i Marketing KIERUNEK (1)
Zarządzanie Innowacjami SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Innowacjami SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Innowacjami SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Innowacjami i Informatyka Gospodarcza SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Jakością SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Jakością SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Jakością SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Nieruchomościami i Procesami Inwestycyjnymi SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Odpowiedzialnym Przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Produkcją SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Produkcją SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Produkcją SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Produkcją SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Produkcją i Środowiskiem Pracy SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Produkcją i Środowiskiem Pracy SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Gospodarce Globalnej SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Sieciami i Usługami Telekomunikacyjnymi SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Sieciami i Usługami Telekomunikacyjnymi SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Sieciami i Usługami Telekomunikacyjnymi SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Strategiczne SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Strategiczne SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Strategiczne SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Techniką SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Techniką SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie w Przedsiębiorstwie SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Wiedzą i Własnością Intelektualną w Przedsiębiorstwie SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie Wiedzą i Własnością Intelektualną w Przedsiębiorstwie SPECJALNOŚĆ
Zrównoważona Energetyka SPECJALNOŚĆ
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#