Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - projekt 7190-BUKBU-MZP-0242
Projekt (PRO) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Za dopuszczalną uznaje się nieobecność na maksymalnie trzech ćwiczeniach.

2. Efekty uczenia się przypisane do ćwiczeń projektowych będą weryfikowane podczas sprawdzania projektu.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykonanego projektu.

4. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.

5. Z powodu niezadowalających wyników student powtarza ćwiczenia projektowe.

6. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta uzyskuje on ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia projektowe będą odbywały się w sali dydaktycznej. Projekty będą wykonywane w grupach 2-osobowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:15 - 9:45, sala MS TEAMS
Marek Kapela 9/9 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala MS TEAMS
Marek Kapela 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)