Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia - laboratorium 7190-BU000-ISP-0161
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Obciążenie: 030
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i może być sprawdzana.

2. Efekty uczenia się będą weryfikowane za wykonanie oraz zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie od 32 do 65 punktów. Przeliczenia punktów na ocenę z przedmiotu: (0 ÷ 32p) ocena 2; (33 ÷ 42p) - 3; (43 ÷ 49p) -3,5 (50 ÷ 56p) - 4; (57 ÷ 62p) - 4,5; (63 ÷ 65p) -5.

4. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac w trakcie zajęć.

5. Na zajęciach wyrównawczych studenci mają możliwość wykonania nieodrobionych ćwiczeń. Oceny za ćwiczenia studenci mogą poprawiać w ciągu semestru oraz w sesji zimowej.

6. Z powodu niezadowalających wyników, student powtarza całość zajęć laboratoryjnych.

7. Do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się z zajęć laboratoryjnych każdy student piszący powinien mieć długopis, czysty arkusz papieru, kalkulator .

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych pod czas ćwiczeń laboratoryjnych lub w terminach konsultacji do końca danego roku akademickiego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 8/8 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 5/6 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 8/8 szczegóły
4 każda środa, 12:00 - 13:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 8/8 szczegóły
5 każda środa, 10:00 - 11:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 8/8 szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)