Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 7190-TCTTW-ISP-0560
Ćwiczenia (CWI) rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Efekty nauczania przypisane do seminarium dyplomowego będą weryfikowane poprzez złożenie opracowań pisemnych dotyczących:

- części literaturowej, stanu wiedzy, w zakresie obejmującym problematykę pracy dyplomowej i planowanego eksperymentu oraz przedstawienie prezentacji o pracy,

- końcowego wystąpienia dyplomantów uwzględniającego wszystkie aspekty realizowanej pracy z wnioskami końcowymi.

2. Student zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy. Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej Instytutu Chemii.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.

4. Ocena z zaliczenia zajęć seminaryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu.

5. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

6. Zajęcia w trybie on-line prowadzone będą poprzez aplikacje USOS, MS Teams i Portaliusz.

7. Konsultacje studentów z prowadzącym zajęcia w trybie bezpośrednim z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim ustaleniu terminu drogą

e-mail.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Portaliusz).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, sala MS TEAMS
Janusz Zieliński 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.