Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy naukowych badań 7190-MB000-MZP-0191
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność studentów na zajęciach wykładowych nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana.

2. Efekty uczenia się, przypisane do wykładu, będą weryfikowane na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu na koniec semestru.

3. Aby zaliczyć wykład, student musi opracować odpowiedź na kilka pytań zadanych

z katalogu pytań, uprzednio przedstawionych przez Prowadzącego wykład. Każde pytanie ma być opracowane pisemnie (nie więcej niż czterdzieści słów).

4. Ocena końcowa sprawdzianu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS, niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć nie jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 14:45 - 16:15, sala MS TEAMS
Waldemar Kurowski 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.