Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 2 7190-00000-ISP-0021
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, student może mieć dwie nieobecności, usprawiedliwione możliwie jak najszybciej.

2. W trakcie ćwiczeń student może uzyskać 60 punktów, odbędą się dwa kolokwia (łącznie 40 punktów) oraz sprawdziany ze zrealizowanego materiału, wejściówek i zadań domowych (łącznie 20 punktów), sprawdzające stopień osiągania przez studenta realizowanych efektów uczenia się.

3. Jeśli z kolokwium student uzyska mniej niż 50% punktów przewidzianych za nie, to będzie mógł je poprawić w trakcie konsultacji, osoba prowadząca ćwiczenia ustali zakres oraz termin.

5. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń i przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie przez studenta w trakcie ćwiczeń co najmniej 30 punktów.

6. Egzamin składa się z części zadaniowej i teoretycznej. Student może uzyskać 40 punktów. Żeby wynik egzaminu uznać za pozytywny konieczne jest zdobycie co najmniej 20 punktów i osiągnięcie przez studenta wszystkich zrealizowanych efektów uczenia się.

7. Ocena łączna z przedmiotu wynika z sumy punktów uzyskanych z ćwiczeń i pozytywnego wyniku egzaminu :

< 50 - 2,0;

<50, 60) - 3.0;

<60, 70) - 3.5;

<70, 80) - 4.0;

<80 - 90) - 4.5;

< 90, 100> - 5.0.

8. W trakcie pisania sprawdzianów, kolokwiów oraz egzaminów student nie może korzystać z materiałów pomocniczych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 B + IŚ + MiBM + TCH wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala MS TEAMS
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 10:30, sala MS TEAMS
Cezary Obczyński 104/104 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)