Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 2 7190-00000-ISP-0051
Wykład (WYK) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. J. Orear. Podstawy fizyki. PWN, Warszawa, 2002

2. D. Halliday, J. Walker, R. Resnick . Podstawy fizyki t.1-5, PWN, Warszawa 2021

3. J. Walker. Podstawy fizyki. Zbiór zadań. PWN, Warszawa 2021

4. E. Mulas, R. Rumianowski. Rachunek niepewności pomiarów w pracowni fizycznej - nowa kodyfikacja. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Student ma podstawy do analizy zagadnień inżynierskich o tematyce

wymagającej znajomości następujących działów fizyki:

termodynamika, elektryczność, magnetyzm, optyka geometryczna, optyka falowa, fizyka współczesna, fizyka jądrowa

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie z wykładu na ocenę. Test - 60 pkt. MS TEAMS

2. Egzamin z wykładu: pytania i zadania testowe - 60 pkt. - MS TEAMS

Oceny:

0-29pkt-2,0;

30-35pkt-3,0;

36-42pkt-3,5;

43-49pkt-4,0;

50-55pkt-4,5;

56-60pkt-5,0.

Zakres tematów:

Fizyka cząsteczkowa i termodynamika

I. Hydrostatyka

II. Siła wyporu

III. Ruch molekuł gazu. Temperatura

IV. Przemiany termodynamiczne gazu doskonałego

V. Zasady termodynamiki

VI. Cykle termodynamiczne. Sprawność

VII. Właściwości termodynamiczne gazów, cieczy

i ciał stałych

Elektryczność

I. Elektrostatyka

II. Pojemność elektryczna. Kondensatory

III. Prąd elektryczny

IV. Prąd elektryczny w ciele stałym. Półprzewodniki

Elektromagnetyzm

I. Pole magnetyczne

II. Cząstka naładowana w polu magnetycznym.

Siła Lorentza

III. Cząstka naładowana w polu elektrycznym

IV. Cząstka naładowana w polu elektromagnetycznym

V. Siła elektrodynamiczna

VI. Strumień magnetyczny

VII. Indukcja elektromagnetyczna

VIII. Prąd zmienny

IX. Obwody drgające

Optyka

I. Fotometria

II. Optyka geometryczna

III. Optyka

Fizyka współczesna

I. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

II. Zjawisko fotoelektryczne

III. Efekt Comptona. Kreacja par

IV. Fale de Broglie’a

V. Efekty relatywistyczne. Masa, pęd, energia.

VI. Atomy, jony, cząsteczki. Widma

VII. Promienie X

VIII. Jądro atomu

IX. Promieniotwórczość jąder atomowych

Reakcje jądrowe. Cząstki elementarne

Metody dydaktyczne:

Metoda zdalna realizowana za pomocą MS TEAMS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 B + IŚ + MiBM + TCH wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, sala MS TEAMS
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 13:30, sala MS TEAMS
Edward Mulas 104/104 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)