Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka - laboratorium 7190-00000-ISP-0052
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2020/2021 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Mulas E, Rumianowski R. Rachunek niepewności pomiaru w pracowni fizycznej - nowa kodyfikacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

REGULAMIN zdalnych zajęć laboratoryjnych - 30h

1. Zajęcia laboratoryjne są obligatoryjne w wymiarze 30 h

2. Zespół - to 2-3 studentów

3. Grupa - to grupa laboratoryjna w USOS

4. Godzina laboratoryjna h = 45 min

5. Każda grupa lab. to 9-10 stud, czyli 5/4 zespoły po 2 - 3 studentów

6. Student wykonuje 4 ćw. Lab w semestrze (tak jak to było stacjonarnie) 22h zajęć - zdalnie i 8h - prezentacji video - zdalnie

7. Temat pierwszego ćw. jest przydzielony na pierwszych zajęciach całej grupie, ale są różne przydzielone zestawy wyników pomiarów. Ćwiczenia i pomiary student obejrzy później w ciągu 8h, na czterech końcowych zajęciach w semestrze.

8. Studenci pracują w stałych zespołach 2 - 3 osobowych od początku do końca semestru.

9. Każde ćw. lab. realizowane jest na dwóch kolejnych spotkaniach począwszy od 3 tygodnia zajęć wg harmonogramu:

HARMONOGRAM

Na pierwszych zajęciach ( 2h ) przeznaczonych na ćw. student pisze samodzielnie i własnoręcznie tzw. wejściówkę w ciągu 10 min. Na kartce A4 odpowiada na 2 pytania, losowo wybrane przez prowadzącego z instrukcji do ćw. i wysyła fotografię odpowiedzi za pomocą MS TEAMS, natychmiast do prowadzącego zajęcia. Dalej pod nadzorem prowadzącego zajęcia opracowuje wyniki pomiarów za pomocą programu MS Word i MS Excel oraz Matex.

Na drugich zajęciach (2h) z danego ćwiczenia kontynuuje pracę nad sprawozdaniem w MS Word, MS Excel i Matex.

PIERWSZE ZAJĘCIA - 2h - wszyscy studenci danej grupy otrzymują informacje o regulaminie i harmonogramie zajęć, podziale grupy na 2 -3 osobowe zespoły, jak opracowywać sprawozdania oraz poznają zasady zaliczenia przedmiotu.

DRUGIE ZAJĘCIA - 2h - studenci w swoich grupach zapoznają się z narzędziami i metodami analizy wyników pomiarów - program MATEX.

TRZECIE I CZWARTE ZAJĘCIA 2h+2h - student opracowuje wyniki pomiarów przydzielonego ćw. lab. Na kartce A4 odpowiada na 2 pytania, losowo wybrane przez prowadzącego z instrukcji do ćw. i wysyła fotografię odpowiedzi natychmiast do prowadzącego zajęcia. Dalej pod nadzorem prowadzącego zajęcia opracowuje wyniki pomiarów, które otrzymał od prowadzącego zajęcia za pomocą programów Excel i Matex.

Kilka min przed każdymi zajęciami przeznaczonymi na dane ćw. Student wysyła sprawozdanie w edytorze Word z poprzedniego zakończonego ćw. Tak dla wszystkich 4 opracowanych ćwiczeń.

PIĄTE I SZÓSTE ZAJĘCIA - 2h+ 2h - analogicznie jak poprzednie.

SIÓDME ZAJĘCIA - 2h- student pisze kolokwium "Rachunek niepewności pomiarów w pracowni fizycznej" fotografię pracy wysyła do prowadzącego zajęcia.

ÓSME I DZIEWIĄTE 2h+2h oraz DZIESIĄTE I JEDENASTE 2h+2h analogicznie jak poprzednie.

Na pozostałych zajęciach 8h student uczestniczy w prezentacji video praktycznego wykonania 4 ćwiczeń przez prowadzącego zajęcia, który wykonuje pomiary z opracowanych wcześniej 4 ćwiczeń.

Zasady zaliczenia przedmiotu.

1. Wszystkie zajęcia (15 *2h) są obligatoryjne (lista obecności)

2. Przesłanie 4. własnych sprawozdań w odpowiednich terminach

3. Uzyskanie minimum 40 pkt. z 4 ćwiczeń i kolokwium.

4. Za jedno ćw. student może otrzymać maksymalnie (6 pkt - każda wejściówka, 6pkt sprawozdanie i 3 pkt bieżąca aktywność w czasie opracowywania każdego ćw. laboratoryjnego, razem 15 pkt. *4(ćw)+20 pkt (Kol.)=80 pkt. Połowa tych punktów czyli

* 40pkt - 3.0

* >50 - 3.5

* >60 - 4.0

* >70 - 4.5

* >75 - 5.0

Zakres tematów:

TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

1. Laser, siatka dyfrakcyjna

2. Pojemność kondensatora C=f(d)

3. Prędkość dźwięku

4. Rezonans elektryczny

5. Wahadło fizyczne

6. Rozładowanie kondensatora w obwodzie RC

7. Pole magnetyczne, busola stycznych

8. Ostyganie cieczy

9. Cp/Cv dla powietrza

10. Lepkość cieczy

11. Drgania harmoniczne

Metody dydaktyczne:

1) Zajęcia zdalne (MS Teams)

2) Prezentacje video.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 B każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala MS TEAMS
Roman Rumianowski 10/10 szczegóły
2 B każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala MS TEAMS
Edward Mulas 9/9 szczegóły
3 B każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala MS TEAMS
Edward Mulas 10/10 szczegóły
4 B każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala MS TEAMS
Roman Rumianowski 9/9 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala MS TEAMS
Roman Rumianowski 9/9 szczegóły
6 MiBM każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala MS TEAMS
Edward Mulas 9/9 szczegóły
7 MiBM każdy poniedziałek, 15:45 - 17:15, sala MS TEAMS
Edward Mulas 9/9 szczegóły
8 TCH każdy czwartek, 13:30 - 15:00, sala MS TEAMS
Edward Mulas 9/9 szczegóły
9 TCH każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala MS TEAMS
Roman Rumianowski 10/10 szczegóły
10 TCH każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala MS TEAMS
Roman Rumianowski 10/10 szczegóły
11 TCH każdy wtorek, 17:00 - 18:30, sala MS TEAMS
Roman Rumianowski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.