Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzywa sztuczne jako materiały konstrukcyjne 7190-TCTPE-MSP-0250
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach zalecana.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas kolokwiów na platformie Moodle i egzaminu pisemnego.

3. W trakcie semestru przewiduje się dwa kolokwia pisemne w trybie zdalnym (obecność obowiązkowa):

- w II dekadzie listopada,

- w I dekadzie stycznia.

Studenci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem o terminach kolokwiów.

4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin jest pisemny i odbywa się w sesji egzaminacyjnej w trybie zdalnym. Uzyskanie z kolokwiów, wymienionych w pkt. 3, pozytywnych ocen stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu.

5. Ocena z egzaminu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS nie później niż 2 dni przed kolejnym egzaminem.

6. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych.

7. Student zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac przewidzianych zakresem kolokwiów i egzaminów. Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej Instytutu Chemii.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

9. Zajęcia w trybie on-line prowadzone będą poprzez aplikacje USOS, MS Teams i Moodle PW.

10. Konsultacje studentów z prowadzącym zajęcia w trybie bezpośrednim z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim ustaleniu terminu drogą e-mail.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Moodle PW).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:15 - 9:45, sala GD-62
Janusz Zieliński 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.