Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (fakultet 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-M0P-0230 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (fakultet 1)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Rozwój ukierunkowanych i indywidualnych zainteresowań, wiedzy i umiejętności studenta.

Ogólny opis przedmiotu:

Seminarium o ukierunkowaniu teoretycznym służące kształtowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji specyficznych dla specjalności. Oferta seminariów fakultatywnych jest spójna z obowiązującym schematem specjalności, dostępna dla wszystkich studentów, z pierwszeństwem dla członków specjalności.

Treści kształcenia

Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych odnoszące się do tematyki określonej każdorazowo w ofercie, dotyczącej pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań wzbogacające program podstawowy.

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Tematyka seminariów powiązana z treścią wykładów i zajęć projektowych.

Literatura:

Literatura

Literaturę określa prowadzący w odniesieniu do tematyki i charakteru zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

numer efektu / obszar opis efektu odniesienie efektów kształcenia do standardów

wiedza

2SF1

W_01 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dziedzin powiązanych z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, problemów związanych z konstrukcjami i materiałoznawstwem, infrastrukturą, środowiskiem przyrodniczym i kulturowym, uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi

2SF1

W_02 Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych oraz aktualnych kierunkach projektowania architektonicznego, urbanistycznego i dziedzin pokrewnych

umiejętności

2SF1

U_01 Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki – m.in. historii architektury, historii sztuki, socjologii, planowania przestrzennego i innych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne

2SF1

U_02 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz wyciągać wnioski

2SF1

U_03 Potrafi dokonywać teoretycznej analizy, uogólnień, uzasadniać teoretycznie i dowodzić słuszności głoszonych poglądów oraz sytuować swoje rozumowanie na tle szerszych podstaw teoretycznych.

kompetencje społeczne

2SF1

KS_01 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje w środowisku

2SF1

KS_02 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dybczyńska-Bułyszko, Michał Dybko, Artur Filip, Mikołaj Gomółka, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Sławomir Gzell, Krystyna Ilmurzyńska, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Krzysztof Koszewski, Robert Kunkel, Anna Lorens, Rafał Mazur, Krzysztof Nazar, Małgorzata Nowak-Janicka, Marcin Nowicki, Krystyna Solarek, Magdalena Staniszkis, Grzegorz Stiasny, Marcin Strzała, Alicja Szmelter, Paweł Trębacz, Jakub Wacławek, Judyta Wesołowska, Anna Wierzbicka, Wojciech Wółkowski, Justyna Zdunek-Wielgołaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Gomółka, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Paweł Grodzicki, Sławomir Gzell, Dariusz Hyc, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Agnieszka Lewandowska, Krystyna Maciątek, Rafał Mazur, Dominik Mączyński, Krzysztof Nazar, Małgorzata Nowak-Janicka, Katarzyna Pluta, Grzegorz Stiasny, Marcin Strzała, Alicja Szmelter, Jakub Wacławek, Anna Wierzbicka, Wojciech Wółkowski, Justyna Zdunek-Wielgołaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Anna Dybczyńska-Bułyszko, Jakub Franczuk, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Paweł Grodzicki, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Sławomir Gzell, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Robert Kunkel, Jacek Markusiewicz, Dominik Mączyński, Krzysztof Nazar, Małgorzata Nowak-Janicka, Wiesław Rokicki, Bogumiła Rouba, Małgorzata Rozbicka, Grzegorz Stiasny, Alicja Szmelter, Paweł Trębacz, Piotr Trębacz, Jakub Wacławek, Stefan Westrych, Wojciech Wółkowski, Justyna Zdunek-Wielgołaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Justyna Dzieciątkowska, Marcin Górski, Anna Grabowska, Paweł Grodzicki, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Sławomir Gzell, Bogusława Helberger, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Robert Kunkel, Krystyna Maciątek, Jacek Markusiewicz, Dominik Mączyński, Małgorzata Rozbicka, Małgorzata Sikorska, Krystyna Solarek, Magdalena Staniszkis, Marcin Strzała, Alicja Szmelter, Paweł Trębacz, Piotr Trębacz, Jakub Wacławek, Ewa Widera, Wojciech Wółkowski, Justyna Zdunek-Wielgołaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Budzyński, Paweł Grodzicki, Sławomir Gzell, Krystyna Ilmurzyńska, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Elżbieta Krupińska-Skoczek, Maciej Lasocki, Jolanta Latała, Łukasz Łotocki, Jacek Markusiewicz, Michał Owadowicz, Katarzyna Pluta, Wiesław Rokicki, Magdalena Staniszkis, Marcin Strzała, Paweł Trębacz, Piotr Trębacz, Jakub Wacławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.