Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt wybieralny interdyscyplinarny (fakultet 2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-M0P-0305 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt wybieralny interdyscyplinarny (fakultet 2)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Wprowadzenie do zagadnień charakterystycznych dla specjalności magisterskiej poprzez kontakt seminaryjny i pracę twórczą związaną z opracowaniem projektu.

Ogólny opis przedmiotu:

Projekt fakultatywny 2 jest przeddyplomowym elementem cyklu ukierunkowującego kształcenie na poziomie magisterskim. Pełni funkcję podsumowania doświadczeń w zakresie specyfiki specjalności.

Zajęcia odbywają się w systemie pracy grupowej. Uczestnicy muszą rozwiązać problem o charakterze badawczym drogą współdziałania, dzielenia obowiązków, mediacji, uzgadniania stanowisk. Dobór problemów badawczych uwarunkowany jest specyfiką specjalności. Symulacja, naturalnej w warunkach praktyki architektonicznej, pracy zespołowej służy ukształtowaniu właściwej relacji pomiędzy potrzebą realizacji indywidualnych dążeń i warunkiem powodzenia pracy grupowej. Metodyka pracy zespołu jest elementem ocenianym niezależnie od merytorycznej zawartości kursu.

Oferta przedmiotów fakultatywnych dostosowywana jest do bieżącej oferty specjalności i aktualizowana na początku każdego roku akademickiego.

Treści kształcenia

Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych odnoszące się do tematyki określonej każdorazowo w ofercie, dotyczącej pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań wzbogacające program podstawowy.

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Tematyka zajęć projektowych powiązana z treścią wykładów i seminariów.

Literatura:

Literaturę określa prowadzący w odniesieniu do tematyki i charakteru zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

numer efektu / obszar opis efektu odniesienie efektów kształcenia do standardów

wiedza

2PF1

W_01 Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych oraz aktualnych kierunkach projektowania architektonicznego, urbanistycznego i dziedzin pokrewnych

umiejętności

2PF1

U_01 Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki – m.in. historii architektury, historii sztuki, socjologii, planowania przestrzennego i innych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne

2PF1

U_02 Potrafi projektować w zespole. Czerpie wiedzę i rozwija umiejętności dzięki kreatywnemu uczestnictwu w grupie rozwiązującej problem architektoniczny.

2PF1

U_03 Potrafi zaprojektować złożony obiekt architektoniczny (o charakterze związanym z wybraną specjalnością) uwzględniając założenia programowe, wymagania użytkowników, aspekty techniczne i pozatechniczne przekształcając przestrzeń i nadając jej nowe wartości

kompetencje społeczne

2PF1

KS_01 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pachowski
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Piotr Bujnowski, Agnieszka Chudzińska, Anna Cudny, Karolina Dąbrowska-Żółtak, Michał Dybko, Artur Filip, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Tomasz Kwieciński, Piotr Molski, Krzysztof Nazar, Małgorzata Nowak-Janicka, Katarzyna Pluta, Konrad Szumiński, Agnieszka Wośko-Czeranowska, Stefan Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pachowski
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Dariusz Chychłowski, Karolina Dąbrowska-Żółtak, Jakub Franczuk, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Ewa Kuryłowicz, Tomasz Majda, Jan Mazur, Małgorzata Mirecka, Piotr Molski, Krzysztof Nazar, Małgorzata Nowak-Janicka, Agnieszka Wośko-Czeranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pachowski
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Piotr Bujnowski, Karolina Dąbrowska-Żółtak, Anna Dybczyńska-Bułyszko, Justyna Dziedziejko, Marcin Górski, Sławomir Gzell, Krystyna Ilmurzyńska, Aleksander Karaś, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Krzysztof Koszewski, Jan Mazur, Rafał Mazur, Piotr Molski, Łukasz Piątek, Krystyna Solarek, Magdalena Staniszkis, Marcin Strzała, Paweł Trębacz, Anna Wierzbicka, Agnieszka Wośko-Czeranowska, Stefan Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Pachowski
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Karolina Dąbrowska-Żółtak, Krzysztof Domaradzki, Justyna Dziedziejko, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Dariusz Hyc, Krystyna Ilmurzyńska, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Konrad Kucza-Kuczyński, Tomasz Majda, Jan Mazur, Piotr Molski, Paweł Polana, Paweł Przybyłowicz, Krystyna Solarek, Paweł Trębacz, Jerzy Wojtowicz, Agnieszka Wośko-Czeranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Krzysztof Domaradzki, Justyna Dziedziejko, Marcin Górski, Paweł Grodzicki, Krystyna Ilmurzyńska, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Piotr Kudelski, Ewa Kuryłowicz, Krystyna Maciątek, Jacek Markusiewicz, Jan Mazur, Katarzyna Pluta, Krystyna Solarek, Magdalena Staniszkis, Marcin Strzała, Paweł Trębacz, Piotr Trębacz, Jerzy Wojtowicz, Agnieszka Wośko-Czeranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.