Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (fakultet 2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-M0P-0325 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (fakultet 2)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Rozwój ukierunkowanych i indywidualnych zainteresowań, wiedzy i umiejętności studenta.

Ogólny opis przedmiotu:

Seminarium o ukierunkowaniu aplikacyjnym służące kształtowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji specyficznych dla specjalności. Oferta seminariów fakultatywnych jest spójna z obowiązującym schematem specjalności, dostępna dla wszystkich studentów, z pierwszeństwem dla członków specjalności.

Treści kształcenia

Wybrane zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki oraz dziedzin powiązanych odnoszące się do tematyki określonej każdorazowo w ofercie, dotyczącej pogłębiania wiedzy, umiejętności i zainteresowań wzbogacające program podstawowy.

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Tematyka seminariów powiązana z treścią wykładów i zajęć projektowych.

Literatura:

Literatura

Literaturę określa prowadzący w odniesieniu do tematyki i charakteru zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

numer efektu / obszar opis efektu odniesienie efektów kształcenia do standardów

wiedza

2SF2

W_01 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dziedzin powiązanych z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, problemów związanych z konstrukcjami i materiałoznawstwem, infrastrukturą, środowiskiem przyrodniczym i kulturowym, uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi

2SF2

W_02 Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych oraz aktualnych kierunkach projektowania architektonicznego, urbanistycznego i dziedzin pokrewnych

umiejętności

2SF2

U_01 Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki – m.in. historii architektury, historii sztuki, socjologii, planowania przestrzennego i innych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne

2SF2

U_02 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz wyciągać wnioski

2SF2

U_03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i uporządkowane informacje dla podjęcia działań projektowych aplikujących ją do rozwiązania problemu inżynierskiego

kompetencje społeczne

2SF2

KS_01 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko przyrodnicze i kulturowe i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje w środowisku

2SF2

KS_02 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Agnieszka Chudzińska, Michał Dybko, Joanna Giecewicz, Marcin Górski, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Sławomir Kowal, Tomasz Majda, Piotr Molski, Małgorzata Nowak-Janicka, Katarzyna Pluta, Tomasz Saracen, Jikun Wang, Piotr Wasiewicz, Anna Wierzbicka, Arkadiusz Winnicki, Stefan Wrona, Kinga Zinowiec-Cieplik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Piotr Bartkiewicz, Przemysław Chimczak, Dariusz Chychłowski, Joanna Giecewicz, Marcin Górski, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Sławomir Gzell, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Krzysztof Koszewski, Krzysztof Kukiełka, Tomasz Majda, Jan Mazur, Małgorzata Mirecka, Piotr Molski, Małgorzata Nowak-Janicka, Katarzyna Pluta, Elżbieta Ryńska, Krystyna Solarek, Judyta Wesołowska, Leszek Wiśniewski, Kinga Zinowiec-Cieplik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Magdalena Bieńkuńska, Agnieszka Chudzińska, Anna Dybczyńska-Bułyszko, Joanna Giecewicz, Cezary Głuszek, Marcin Górski, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Aleksander Karaś, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Krzysztof Koszewski, Krzysztof Kukiełka, Rafał Mazur, Piotr Molski, Małgorzata Nowak-Janicka, Katarzyna Pluta, Grzegorz Rytel, Paweł Trębacz, Stefan Wrona, Kinga Zinowiec-Cieplik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Magdalena Bieńkuńska, Piotr Bujnowski, Marek Dąbrowski, Krzysztof Domaradzki, Cezary Głuszek, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Anna Jachimowicz, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Krzysztof Koszewski, Konrad Kucza-Kuczyński, Krzysztof Kukiełka, Ewa Kuryłowicz, Maria Lewicka, Krystyna Maciątek, Tomasz Majda, Piotr Molski, Małgorzata Nowak-Janicka, Katarzyna Pluta, Elżbieta Ryńska, Grzegorz Rytel, Paweł Trębacz, Kinga Zinowiec-Cieplik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Achramowicz, Michał Adamczyk, Magdalena Bieńkuńska, Piotr Bujnowski, Krzysztof Domaradzki, Joanna Giecewicz, Cezary Głuszek, Marcin Górski, Jerzy Grochulski, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Krzysztof Koszewski, Piotr Kudelski, Ewa Kuryłowicz, Mikołaj Kwieciński, Maria Lewicka, Krystyna Maciątek, Jacek Markusiewicz, Piotr Molski, Małgorzata Nowak-Janicka, Katarzyna Pluta, Grzegorz Rytel, Krystyna Solarek, Marcin Strzała, Paweł Trębacz, Anna Wierzbicka, Agnieszka Wośko-Czeranowska, Wojciech Wółkowski, Kinga Zinowiec-Cieplik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.