Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie Big Data za pomocą Apache Hadoop i Spark

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1032-INBIG-PNP-HBD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie Big Data za pomocą Apache Hadoop i Spark
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: ( Semestr 1 )-Big Data-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kod wydziałowy:

HBD

Liczba godzin zajęć praktycznych:

24

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

16

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

W ramach przedmiotu przedstawiony zostanie podstawowy zbiór problemów Big Data i ich rozwiązania z pomocą narzędzi rodziny Apache Spark oraz Apache Hadoop. Słuchacze będą świadomi zalet i wad tych narzędzi w podejściu do rozwiązania problemów biznesowych.

Pełny opis:

Zajęcia zintegrowane

Przetwarzanie Big Data za pomocą Apache Hadoop i Spark

 • Paradygmat MapReduce
 • Apache Hadoop
 • Apache Hive
 • Tworzenie aplikacji przetwarzania danych
 • Zarządzanie i monitoring infrastrukturą Apache Hadoop & Family
 • Rozproszone kolekcje obiektów Resilient Distributed Datasets (RDDs)
 • Spark Core
 • Spark SQL
 • Spark Streaming
 • Pozostałe komponenty rodziny Apache Spark

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Pilarski
Prowadzący grup: Patryk Pilarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Pilarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Pilarski
Prowadzący grup: Arkadiusz Cacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Pilarski, Radosław Szmit
Prowadzący grup: Patryk Pilarski, Radosław Szmit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Pilarski
Prowadzący grup: Patryk Pilarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Pilarski
Prowadzący grup: Patryk Pilarski, Radosław Szmit, Marek Wiewiórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)