Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Data Bases

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CSCSN-ISA-EDABA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Data Bases
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Computer Systems and Networks - Foundation )-Computer Systems and Networks-M.Sc.-EITI
( Computer Systems and Networks )-Computer Systems and Networks-B.Sc.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EDABA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest wprowadzenie do tematyki baz danych. Omówione zostaną pojęcia podstawowe związane ze specyfiką systemów zarządzania baz danych (SZBD), architektura systemów SZBD, języki typu DDL i DML, struktury danych. Przedstawione będą matematyczne podstawy relacyjnych baz danych. Omówione będą podstawy projektowania baz danych. Ponadto studenci zapoznają się z językami relacyjnych baz danych (QBE, SQL, PL/SQL).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course introduces students into the area of databases. Basic concepts and notions of database management systems (DBMS) and their architecture will be presented. Respective data structures, as well as DDL and DML language constructions, will be discussed. Mathematical fundamentals of relational databases will be presented. Principles of designing databases will be outlined. Relational query languages, such as QBE, SQL and PL/SQL, will be presented.


Lecture contents
Architecture of database systems: Basic notions, database schema, DDL and DML languages, DBMS`s functions.

Data structures: data levels; data models (hierarchical, relational, object-oriented), semantics of data, navigational languages versus relational languages.

Mathematical foundations of relational model: Relation as a mathematical concept, relational schema. Integrity constraints - formal approach. Relational algebra (with extensions by Date), tuple-oriented calculus, domain-oriented calculus. Notion of a key of the relation, functional dependencies, Armstrong axioms, schemata decomposition, normalization of relational schema.

Introduction to designing databases: ER model. Pronciples of describing database structures by means of entities, classes and relationships among them. Basic design decisions on conceptual level (mapping relationship classes to entity classes, multivalued and optional attributes, weak relationships, etc.). Mapping of ER to relational model. Specification of database structure in DDL. Defining domain and semantic integrity constraints. Description of database structure by means of data dictionary.

Database languages (QBE, SQL, PL/SQL): DML constructs in QBE. DML constructs in SQL: SELECT phrase as a specification of a sequence of operations on tables. Syntax and semantics of basic SELECT phrases, conceptual processing order of sections (clauses). Acceptable expressions in particular clauses. Nested constructs: correlated and uncorrelated subgueries. Pronciples of formulating queries in the form of SELECT expressions: equivalent forms. Declarative and procedural semantics of the SELECT expressions. Three-valued logic in SQL: a problem of NULL values, anomalies resulting from NULL values. Virtual tables (views), acceptable operations on views. PL/SQL as a procedural extension of SQL. Cursos, embedded procedures, and triggers.Projects contents
The purpose is to design a database structure for a simple database system and to define its relational implementation with a CASE tool. Sample client database applications will be created: SQL commands implementing given database operations will be devised and embedded in a simple interaction program created with a software builder tool.


Similar Courses

CodeNameDiscount ECTS
103B-INxxx-ISP-BDBazy danych 15
103A-INxxx-ISP-BDBazy danych 15

Literatura: (tylko po angielsku)

  Literature (mandatory):

  1. Elmasri R., Navathe S.B., Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publishing Comp., Inc.


  Literature (optional):

  1. Ullman J.D.,Principles of Database and Knowledge Based Systems, Computer Science Press, Vol. 1

  2. Date C., An Introduction to Database Systems, Adison Wesley, System Programming Series, vol. 1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy"

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Marek Kozłowski, Grzegorz Protaziuk, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Marek Kozłowski, Grzegorz Protaziuk, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Marek Kozłowski, Grzegorz Protaziuk, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Marek Kozłowski, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Marek Kozłowski, Grzegorz Protaziuk, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Marek Kozłowski, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Marek Kozłowski, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Marek Kozłowski, Henryk Rybiński, Piotr Wąsiewicz, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Bembenik, Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Marek Kozłowski, Henryk Rybiński, Piotr Wąsiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Henryk Rybiński, Bartłomiej Twardowski, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński, Bartłomiej Twardowski, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Henryk Rybiński, Kamil Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Rybiński
Prowadzący grup: Henryk Rybiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)