Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Software Engineering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CSCSN-ISA-ESOEN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Software Engineering
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Computer Systems and Networks )-Computer Systems and Networks-B.Sc.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Systemy informacyjno-decyzyjne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ESOEN

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i nowoczesnymi metodami projektowania i produkcji wysokiej jakości systemów komputerowych. Niezbędna jest umiejętność programowania obiektowego w dowolnym języku obiektowym (zalecane C++, Java). Omawiane są problemy związane z procesem planowania produkcji oprogramowania, analizą, projektowaniem, implementacją, testowaniem, organizacją zespołów projektowych, szacowaniem kosztów i przygotowywaniem dokumentacji.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Prerequisities: students should be able to program in one of object oriented languages (e.g. C++, Java). Software engineering course starts with definition what software engineering is. The software process is described and models of software process are presented (waterfall, evolutionary development, formal transformations, system assembly from reusable components), agile methods. The difficulties of project management are pointed out. Requirements engineering and analysis are discussed. The unified modeling language (UML 2.x) is studied in more details. In the final part of this course verification, validation and reliability of software are addressed. Methods of software testing and inspection are introduced. Techniques of reliable software production are briefly described. Formal specifications of software is presented. Software metrics and cost estimation methods are also presented. Classes have been prepared and are conducted with the use of presentation and discussion techniques.
Lecture contents


 • Introduction to software engineering, software quality.

 • Models of software process: waterfall, exploratory, reuse, rapid
  prototyping, spiral, incremental, agile.

 • Feasibility study, scheduling, project manegement, Prince2.

 • Requirements analysis: functional and nonfunctional requirements
  specification.

 • Advantages of object approach, UML 2.x - unified modeling language:

 • Use case view of a system, use case diagrams.

 • Logical model: class diagrams, interaction diagrams, state
  machine diagrams, complex states, activity diagrams.

 • Implementation model - components and deployment diagrams.

 • Testing: testing strategies, defect testing, interface testing.
  Code inspection.

 • Formal specification techniques.

 • Cost estimation: function points, COCOMO, COCOMO 2 models.

 • Software reliability: measures, programming techniques for highly
  reliable software.


 • Tutorial contents
  During tutorials some problems concerning the material presented on lectures are practiced.
  Classes have been prepared and are conducted with the use of the innovative and creative teaching methods. The Design Thinking technique is used in requirement engineering (identification of problems, elicitation, evaluation and prototyping of requirements).


  Laboratory contents

  • The objective of laboratory is to make a small object design
   using a CASE tool.

  • In laboratory a CASE tool is necessary eg. IBM Rational Software
   Architect.


Prerequisites
Prerequisite TypePrerequisite NumberCodeName
Required1103A-INxxx-ISP-PROIProgramowanie obiektowe
Required1103B-INxxx-ISP-PROZProgramowanie zdarzeniowe
Required1103A-INxxx-ISP-EOOPObject-Oriented Programming
Required1103A-CTxxx-ISA-EPRO3Programming 3
Required1103C-INxxx-ISP-PROZProgramowanie zdarzeniowe


Similar Courses
CodeNameDiscount ECTS
103C-INIIT-ISP-IOPInżynieria oprogramowania4

Literatura: (tylko po angielsku)


  1. I. Sommerville: "Software Engineering - tenth edition", Addison
   Wesley 2015, http://iansommerville.com/software-engineering-book/slides/

  2. P. Stevens, R. Pooley: "Using UML: Software Engineering with Objects and Components, Addison-Wesley", http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.4511&rep=rep1&type=pdf

  3. M. Fowler: "UML Distilled - third edition", Addison Wesley 2007.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Bluemke, Anna Derezińska
Prowadzący grup: Ilona Bluemke, Anna Derezińska, Agnieszka Malanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Bluemke, Anna Derezińska
Prowadzący grup: Ilona Bluemke, Anna Derezińska, Agnieszka Malanowska, Paweł Radziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Bluemke, Anna Derezińska
Prowadzący grup: Ilona Bluemke, Anna Derezińska, Agnieszka Malanowska, Paweł Radziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Bluemke, Anna Derezińska
Prowadzący grup: Ilona Bluemke, Anna Derezińska, Jakub Koperwas, Agnieszka Malanowska, Paweł Radziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Bluemke, Anna Derezińska
Prowadzący grup: Ilona Bluemke, Anna Derezińska, Jakub Koperwas, Agnieszka Malanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Bluemke, Anna Derezińska
Prowadzący grup: Ilona Bluemke, Anna Derezińska, Jakub Koperwas, Agnieszka Malanowska, Paweł Radziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Bluemke
Prowadzący grup: Ilona Bluemke, Anna Derezińska, Jakub Koperwas, Julian Myrcha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)