Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane przetwarzanie sygnałów i obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIF-ISP-PSY2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane przetwarzanie sygnałów i obrazów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PSY2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze stosowanymi w praktyce zaawansowanymi metodami przetwarzania sygnałów, w tym obrazów traktowanych jako sygnały dwuwymiarowe, sposobami czasowo-częstotliwościowej reprezentacji sygnałów czasu oraz z wybranymi modulacjami analogowymi i cyfrowymi.

Pełny opis:

WYKŁADY: (30h)

 1. Wykład wstępny: zasady, omówienie materiału przedmiotu, odświeżenie wybranego materiału z przedmiotów poprzedzających (2h: W1)
 2. Modulacje sygnałów (dla każdej z omawianych modulacji: przekształcenie modulujące i demodulujące, postać sygnału zmodulowanego i przykłady zastosowań) (6h: W2,W3,W4)
  • Analogowe, takie jak AM bez fali nośnej, AM z falą nośną, AM jednowstęgowa, PM, FM. (2h)
  • Cyfrowe, takie jak ASK, PSK, FSK, QPSK. (1h)
  • Inne, np.: PWM, PDM, PPM. (1h)
  • Filtr Hilberta i obwiednia sygnałów wąskopasmowych. (1h)
  • Nadawanie i odbiór kwadraturowy. (1h)
 3. Przepróbkowywanie sygnałów. (4h: W5,W6)
  • Decymacja, interpolacja i ułamkowa zmiana częstotliwości próbkowania.
  • Filtry wielofazowe i banki filtrów.
  • Przykład zastosowania: zmiana częstotliwości próbkowania sygnału audio.
 4. Filtracja dopasowana. (2h: W7)
  • Przypomnienie metod opisu procesów losowych, zespolone wektory losowe.
  • Filtr dopasowany przedstawiony jako rozwiązanie zadania maksymalizacji stosunku sygnał-szum w przypadku szumu białego i kolorowego.
  • Interpretacje (korelator, wybielanie szumu).
  • Przykłady zastosowania w elektronice (radiolokacja, telekomunikacja).
 5. Metody czasowo-częstotliwościowe. (6h: W8,W9,W10)
  • Kolokwium (1h)
  • Widmo chwilowe, spektrogram, zasada nieoznaczoności. (2h)
  • Transformata Wignera-Ville’a. (1h)
  • Poprawa kolokwium (1h)
  • Falki w analizie czasowo-częstotliwościowej. (1h)
 6. Przetwarzanie obrazów. (8h: W11,W12,W13,W14)
  • Obraz jako sygnał 2D: (2h)
   • charakterystyki: rozmiar, rozdzielczość, kontrast, jasność, histogram;
   • obraz monochromatyczny, obraz kolorowy, przestrzenie barw;
   • dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera i częstotliwość przestrzenna
   • próbkowanie: twierdzenie o próbkowaniu, aliasing.
  • Dwuwymiarowe filtry liniowe: (2h)
   • opis w dziedzinie przestrzeni;
   • opis w dziedzinie częstotliwości przestrzennej;
   • filtracja 2D: splot dyskretny 2D, problemy brzegowe, filtracja w dziedzinie częstotliwości; przykłady filtrów liniowych i efekty ich działania.
  • Przykłady filtrów nieliniowych (np. filtr medianowy). (1h)
  • Transformata Hougha z przykładami zastosowań. (1h)
  • Kolokwium (1h)
  • Transformata DCT. (1/2h)
  • Przykład zastosowania przedstawionych metod przetwarzania obrazów do sygnałów dwuwymiarowych niebędących obrazem: np. wygładzanie transformaty Wignera-Villa. (1/2h)
 7. Poprawa kolokwium, podsumowanie przedmiotu, przewodnik po przedmiotach obieralnych z zakresu przetwarzania sygnałów. (2h: W15)


LABORATORIA: (21h=7x3h)

 1. Informacje organizacyjne; Estymacja: Generacja sygnału zawierającego szum i sinusoidę o pewnej częstotliwości. Estymacja tej częstotliwości kilkoma metodami. Analiza dokładności estymacji w zależności od SNR przez badanie obciążenia i wariancji estymatora. Wykorzystanie przebadanego algorytmu do estymacji częstotliwości sygnału ze świata rzeczywistego.
 2. Modulacje: Programowa demodulacja i odsłuchanie radia AM i/lub FM z odbiornika SDR (opracowanie, wykonanie i uruchomienie oprogramowania demodulatora). Badanie innej modulacji (PWM lub PDM).
 3. Decymacja i interpolacja: Analiza efektów redukcji częstotliwości sygnału przez usunięcie części próbek. Analiza efektów interpolacji sygnału przez odpowiednie dodanie zer lub powielenie próbek. Decymacja i interpolacja zarejestrowanego sygnału rzeczywistego.
 4. Filtracja dopasowana i detekcja: Projektowanie i analiza filtru dopasowanego do zadanej sekwencji próbek. Badanie filtru dopasowanego do impulsu prostokątnego i pseudoszumowego. Wykorzystanie filtracji dopasowanej do detekcji sygnałów takich jak sygnał LMCz i sygnał o rozproszonym widmie.
 5. Metody czasowo-częstotliwościowe: Badanie widma chwilowego, przekształcenia Wignera i transformacji falkowej w analizie czasowo-częstotliwościowej. Przekształcanie sygnałów syntetycznych w celu zbadania cech różnych reprezentacji sygnału takich jak ich rozdzielczości. Analiza generowanych i rejestrowanych sygnałów rzeczywistych.
 6. Wibroakustyka: Laboratorium to polega na rejestracji sygnałów akustycznego i elektrooptycznego pochodzących z nierównomiernie obracającej się wiertarki, a następnie na analizie tych sygnałów. Daje ono możliwość wykorzystania wcześniej poznanych metod przetwarzania sygnałów.
 7. Przetwarzanie obrazów: Obliczanie dwuwymiarowego widma obrazów. Obserwacja efektów filtracji obrazów filtrami liniowymi w dziedzinie czasu i częstotliwości. Odszumianie obrazu z wykorzystaniem filtracji medianowej. Poprawa jakości przykładowych obrazów satelitarnych poprzez operacje na histogramach.
Literatura:

 1. T. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. WKŁ, 2006.
 2. J. Szabatin: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, 2000
 3. J. Szabatin. Przetwarzanie sygnałów. 2003 (https://red.okno.pw.edu.pl/podreczniki/OKNO_book/przetwarzanie_sygnalow/pdf/druk.pdf)
 4. Jacek Misiurewicz, ed.: Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017
 5. Oprogramowanie MATALAB wraz z dokumentacją producenta
 6. R. Lyons: Wprowadzenie do Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. WKiŁ, 2010.
 7. S. Osowski: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem Matlaba. Oficyna Wydawnicza PW, 2016

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 21 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Rytel-Andrianik
Prowadzący grup: Zbigniew Gajo, Artur Gromek, Rafał Rytel-Andrianik, Piotr Samczyński, Krzysztof Stasiak, Marcin Żywek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 21 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Rytel-Andrianik
Prowadzący grup: Zbigniew Gajo, Artur Gromek, Rafał Rytel-Andrianik, Marcin Żywek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)