Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie elektroniczne i fotoniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIF-ISP-TELFO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie elektroniczne i fotoniczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe obowiązkowe )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TELFO

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii elektronicznych i fotonicznych – metodami wytwarzania materiałów, ich właściwościami oraz sposobami modyfikacji tych właściwości do zastosowań w elementach i układach elektronicznych i fotonicznych.

Pełny opis:

Wykład:

 1. Procesy technologiczne dla mikroelektroniki, mikrosystemów krzemowych i fotoniki. Czystość technologiczna i warunki wytwarzania przyrządów dla elektroniki i fotoniki zintegrowanej. Wytwarzanie warstw. Definiowanie kształtów. Modyfikowanie właściwości – domieszkowanie (implantacja, dyfuzja). Procesy wygrzewania i rekrystalizacji. (4)
 2. Sekwencje procesów technologicznych. Kondensator MOS, tranzystor MOSFET, podstawowe bramki CMOS. (2)
 3. Skalowanie, technologia SOI, nowe materiały i przyrządy oraz technologie niekrzemowe. (4)
 4. Montaż struktur półprzewodnikowych. Montaż struktur półprzewodnikowych do obudów i w układach hybrydowych. Technologie drutowe i bezdrutowe. Montaż flip-chip. Wytwarzanie mikropołączeń – ultrakompresja i ultratermokompresja. (2)
 5. Technologia hybrydowa. Pojęcie układu hybrydowego.
 6. Przebieg i etapy procesu konstruowania. Koncepcja podziału modułowego sprzętu elektronicznego. Matematyczne podstawy i reguły projektowania układów hybrydowych. Podstawy techniki grubowarstwowej. Procesy formowania warstw grubych. (4)
 7. Mikrosystemy. Sekwencje procesów w konstrukcji elementów mikrosystemów krzemowych (belki, membrany, elementy ruchome, czujnik ciśnienia MEMS). (4)
 8. Światłowody. Sposoby wytwarzania preform światłowodów pasywnych i aktywnych ze szkła krzemionkowego oraz szkieł wieloskładnikowych. Metody formowania włókien światłowodowych oraz światłowodów mikrostrukturalnych. Metody spajania światłowodów. Technologie wytwarzania wybranych elementów światłowodowych (sprzęgacze, sumatory mocy, siatki światłowodowe FGB i LPFG). Konstrukcja i wytwarzanie telekomunikacyjnych kabli światłowodowych (6)
 9. Układy fotoniki scalonej. Platforma krzemowa i fosforku indu - podstawowe procesy technologiczne i bloki funkcjonalne (building blocks); możliwości i ograniczenia poszczególnych platform technologicznych. Technologie montażu i hermetyzacji układów (packaging) oraz technologie integracji z układami elektronicznymi (4)

Laboratorium:

Program laboratorium obejmuje pięć trzygodzinnych ćwiczeń dotyczących zagadnień:

 1. Laboratorium clean-room – procesy dyfuzji.
 2. Laboratorium clean-room – wytwarzanie metalizacji (rozpylanie magnetronowe, fotolitografia i trawienie).
 3. Montaż struktur do podłoży i wytwarzanie połączeń elektrycznych.
 4. Pomiary i analiza pracy ogniw słonecznych
 5. Wytwarzanie anten grubowarstwowych.
Literatura:

 • Stewart D. Personick, Fiber Optics - Technology and Applications, SPRINGER SCI-ENCE+BUSINESS MEDIA, LLC, ISBN 978-1-4899-3480-2
 • Abdul Al-Azzawi, Advanced Manufacturing for Optical Fibers and Integrated Pho-tonic Devices, CRC Press, ISBN 978-1-4987-2945-1
 • M. Smit et al., “An introduction to InP-based generic integration technology“, Journal of Semiconductor Science and Technology 29 (2014) 083001 (41pp)
 • L.M. Augustin, M.K. Smit, N. Grote, M.J. Wale and R. Visser, “Standardized process could revolutionize photonic integration”, Euro Photonics, 18, 30-34.
 • M.K. Smit et al., “Generic foundry model for InP-based photonics”, IET Optoelec-tronics, vol. 5., no. 5, pp.187-194, 2011.
 • X. Leijtens, “JePPIX: the platform for InP-based photonics”, IET Optoelectronics, vol. 5, no. 5, pp. 202–206, 2011.
 • R.B. Beck "Technologia krzemowa", PWN Warszawa 1991
 • Materiały do laboratorium – instrukcje
 • Tapan K, Gupta; Handbook of Thick - and Thin - Film Hybrid Microelectronics, J. Wiley & Sons Inc, Publication, Hoboken, New Jersey, 2003.
 • Publikacje dostępne w czasopismach
 • Robert Doering and Yoshio Nishi “Handbook of Semiconductor Manufacturing Tech-nology”, CRC Press 2008.
 • Gary S. May and Simon M. Sze “Fundamentals of Semiconductor Fabrication”, John Wiley & Sons, 2002.
 • Stanley Wolf and Richard N. Tauber “Silicon Processing for the VLSI Era, Vol. 1: Process Technology”, Lattice Press 2000.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 79 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 79 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Beck, Piotr Firek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Romuald Beck, Piotr Firek, Aleksander Werbowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Beck, Piotr Firek
Prowadzący grup: Romuald Beck, Piotr Firek, Aleksander Werbowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)