Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy technik obrazowania w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIM-ISP-PTOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy technik obrazowania w medycynie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy inżynierii biomedycznej )-Elektronika i informatyka w medycynie-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
105000 - Wydział Fizyki

Kod wydziałowy:

PTOM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wyjaśnienie podstawowych zasad tworzenia obrazów medycznych, przy zastosowaniu zarówno tradycyjnych jak i współczesnych technik takich jak: radiologia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa, czy ultrasonografia. Będą omówione zagadnienia wpływu czynników fizycznych i parametrów technicznych urządzeń odwzorowujących na jakości obrazów medycznych, a także przekazane informacje dotyczące współczesnych standardów formatów danych stosowanych w medycynie do archiwizacji i transferu obrazów medycznych. Praktyczne poznanie współczesnych technik przeznaczonych do zobrazowania wewnętrznych struktur organizmu ludzkiego oraz uwypuklenie wpływu parametrów fizycznych na jakość odwzorowania jest przewidziane na laboratorium

Pełny opis:

Wykład ma na celu wyjaśnienie podstawowych zasad tworzenia obrazów medycznych, przy zastosowaniu zarówno tradycyjnych jak i współczesnych technik takich jak: radiologia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa, czy ultrasonografia. Będą omówione zagadnienia wpływu czynników fizycznych i parametrów technicznych urządzeń odwzorowujących na jakości obrazów medycznych, a także przekazane informacje dotyczące współczesnych standardów formatów danych stosowanych w medycynie do archiwizacji i transferu obrazów medycznych. Praktyczne poznanie współczesnych technik przeznaczonych do zobrazowania wewnętrznych struktur organizmu ludzkiego oraz uwypuklenie wpływu parametrów fizycznych na jakość odwzorowania jest przewidziane na laboratorium

Treść wykładu

 • Wstęp. Podstawowe charakterystyki obrazów medycznych, kontrast, zakłócenia i szum w obrazie, ocena jakości obrazów, krzywe ROC (1h).
 • Własności odwzorowań uzyskanych za pomocą promieniowania X, szum, zakłócenia, artefakty, system fluoroskopowy, wzmacniacz obrazu i wpływ jego charakterystyk na jakość obrazu, cyfrowy system przetwarzania i obrazowania danych (3h)
 • Tworzenie obrazów tomograficznych rentgenowskich, układ z lampą rentgenowską, komputer, rekonstrukcja obrazów, jakość obrazów tomograficznych (3h).
 • Tworzenie obrazów ultradźwiękowych, generacja, formowanie obrazów, obrazy echa, amplitudy (A-Mode), jasności (B-Mode), obrazy z wykorzystaniem efektu Dopplera, ocena jakości uzyskanych odwzorowań (3h).
 • Tworzenie obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego, zasady otrzymywania obrazów NMR, sekwencje pomiarowe ze zmiennym gradientem pola magnetycznego, czasy repetycji, czas echa (3h).
 • Tworzenie obrazów w scyntygrafii, budowa i zasada działania gammakamery, kolimatory, współpraca z systemem komputerowym, akwizycja danych, tworzenie obrazów statycznych, dynamicznych, bramkowanych sygnałem EKG, analiza danych topograficznych, obrazy parametryczne, tomografia izotopowa jednofotonowa SPECT (3h).
 • Tworzenie obrazów w tomografii emisyjnej PET, izotopy i związki chemiczne stosowane w badaniach diagnostycznych PET, budowa i zasada działania tomografów PET, algorytmy rekonstrukcji dla tomografii PET (3h).
 • Inne techniki obrazowe w medycynie, termografia, tomografia impendancyjna, topografia EEG (3h).
 • Obrazowanie multimodalne (obrazy synergistyczne), rejestracja obrazów (markery anatomiczne), obróbka wstępna i wspólna prezentacja obrazów multimodalnych (3h).
 • Archiwizacja obrazów medycznych, kompresja danych, bazy danych obrazowych (3h).


Zakres laboratorium
 • Gammakamera (budowa i zasada działania).

 • System do akwizycji i analizy danych tomograficznych (oprogramowanie systemowe - akwizycja, analiza planarnych odwzorowań, analiza obrazów tomograficznych).

 • System ultrasonograficzny do analizy i wizualizacji danych (obróbka uzyskanych odwzorowań).

 • Analiza obrazów radiologicznych (zasada tworzenia cyfrowych obrazów rtg., ocena jakości odwzorowań, obróbka obrazów).

 • Wysokorozdzielcza radiografia cyfrowa.

 • Tomografia NMR (akwizycja i analiza odwzorowań NMR).

Literatura:

  1. P. Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, Aspen Publ., 1987.
  2. C-N. Chen, D. I. Hoult, Biomedical Magnetic Resonance Technology, Adam Hilger, 1989.
  3. M. Krzemińska-Pakuła, Metody obrazowe w diagnostyce układu krążenia, PZWL, 1991.
  4. T. D. Cradduck, Digital Networks and Communications in Nuclear Medicine, The Michener Institute, Toronto, Canada, 1993.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Bogumił Konarzewski, Kamil Lipiński, Wojciech Obrębski, Andrzej Rychter, Damian Wanta, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Kamil Lipiński, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Robert Kurjata, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Robert Kurjata, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Robert Kurjata, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Jacek Kryszyn, Robert Kurjata, Wojciech Obrębski, Tomasz Olszewski, Andrzej Rychter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)