Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do nauk medycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIM-ISP-WNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauk medycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy inżynierii biomedycznej )-Elektronika i informatyka w medycynie-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
105000 - Wydział Fizyki

Kod wydziałowy:

WNM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje z istotą medycyny, jej wyposażeniem oraz miejscem i rolą techniki medycznej w praktyce lekarskiej.

Pełny opis:

Wykład zapoznaje z istotą medycyny, jej wyposażeniem oraz miejscem i rolą techniki medycznej w praktyce lekarskiej.

Treść wykładu

 • Wprowadzenie. Zadania i cel medycyny. Diagnostyka, terapia, profilaktyka, rehabilitacja. Zdrowie, choroba, objawy choroby. Środki medyczne: farmakologiczne i techniczne. Rola techniki w medycynie, personelu ochrony zdrowia (lekarza, pielęgniarki, inżyniera medycznego, laboranta) (2h).
 • Części składowe medycyny (działy): interna, chirurgia. Specjalności lekarskie. System kształcenia. Specjalności internistyczne. Specjalności chirurgiczne (4h).
 • Diagnostyka. Procedury diagnostyczne: wywiad, badanie fizykalne (oglądanie, palpacja, opukiwanie, osłuchiwanie), badanie pomocnicze laboratoryjne (analityczne, barkteriologiczne), elektrokardiograficzne (ekg, emg) badanie wizualizacyjne struktury ciała i narządów wewnętrznych (rtg, usg, izotopowe NMR), inne (endoskopia, termografia) (8h).
 • Terapia. Medyczne środki terapeutyczne (farmakologiczne, fizyczne). Podstawowe metody leczenia. Leki. Radioterapia. Fizykoterapia. Transfuzja. Leczenie chirurgiczne. Znieczulenie. Operacja (cięcie, szycie, opatrywanie ran). Operacje laparoskopowe. Roboty chirurgiczne, telechirurgia. Wspomaganie czynności narządowych (8h)
 • Organizacja ochrony zdrowia (szpital, przychodnia lekarska, gabinet lekarski). Kryteria wyboru miejsca diagnostyki i terapii (stan pacjenta, warunki techniczne, warunki ekonomiczne). Organizacja i funkcje wybranych jednostek szpitalnych: blok operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej, oddziały radiodiagnostyki, radioterapii, fizykoterapii i dializoterapii (4h).
 • Zasady higieny szpitalnej. Źródła i drogi zakażenia. Antyseptyka i aseptyka. Utrzymywanie czystości pomieszczeń. Dekontaminacja odpadów szpitalnych (2h).


Treść ćwiczeń
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z wybranymi jednostkami organizacyjnymi szpitala i przychodni. Sposób realizacji: wizyty w tych jednostkach.

Literatura:

  1. R. W. Gutt, Propedeutyka medycyny;
  2. T. Kielanowski, Prepedeutyka medycyny;
  3. W. Z. Traczyk, A. Trzebski, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej klinicznej, PZWL, 1990.
  4. [4]
  5. J. D. Andrade, ed. Medical and Biological Engineering in the Future of Health Care, University of Utah Press, Salt Lake City, Utah 1994.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Rafał Jóźwiak, Kazimierz Szopiński
Prowadzący grup: Piotr Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Rafał Jóźwiak, Kazimierz Szopiński
Prowadzący grup: Kazimierz Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Rafał Jóźwiak, Kazimierz Szopiński
Prowadzący grup: Kazimierz Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)