Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika analogowa 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-ELA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektronika analogowa 1
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Elektronika-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Systemy elektroniczne i wbudowane-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe obowiązkowe )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ELA1

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi układami elektronicznymi i właściwościami układowymi elementów elektronicznych. Przedmiot jest pierwszym z serii traktujących o układach elektronicznych. Łączy wiedzę z przyrządów półprzewodnikowych, teorii obwodów i elementów analizy matematycznej, umożliwiając studentom samodzielną analizę odręczną podstawowych układów elektronicznych

Pełny opis:

 1. WYKŁADY 1-3
  Elementy elektroniczne i ich modele (6 godz.):
  • dioda półprzewodnikowa
  • tranzystor: bipolarny i unipolarny, właściwości, podobieństwa i różnice
  • inne („nowoczesne” elementy elektroniczne np. HEMT, IGBT
  • modele elementów półprzewodnikowych
  • SPICE: stosowanie modeli symulacyjnych producentów, ograniczenia i pułapki, podstawy optymalizacji opartej o modele, tworzenie własnych modeli behawioralnych
  • linearyzacja charakterystyk elementów elektronicznych, punkt pracy
  • elementy pasywne i ich rzeczywiste parametry i właściwości
 2. WYKŁADY 4-6
  Układy elementarne (6 godz.):
  • stopnie wzmacniające jednotranzystorowe (WE, WD, WK, WZ…), właściwości, zastosowania, podobieństwa, różnice
  • tranzystor bipolarny i unipolarny jako źródło prądowe: właściwości, nieidealności, parametry
  • proste, elementarne układy źródeł prądowych i ich parametry
  • lustro prądowe
 3. WYKŁADY 6-8
  Wzmacniacze m. cz., szerokopasmowe i selektywne (6 godz):
  • układy wielostopniowe, łączenie stopni
  • transmisja sygnałów: sygnał asymetryczny a sygnał symetryczny
  • układ różnicowy, wersje, właściwości, zastosowania
  • praca układu różnicowego z dużym sygnałem, nieliniowość
 4. WYKŁADY 9-11
  Układy ze wzmacniaczami operacyjnymi, podstawy ujemnego sprzężenia zwrotnego, komparatory (4 godz.):
  • wiadomości ogólne: WO idealny, podstawowe konfiguracje
  • WO rzeczywisty, odstępstwa od ideału i ograniczenia, własności, parametry, zastosowania
  • podstawowa teoria dotycząca ujemnego sprzężenia zwrotnego
  • współczesne scalone „standardowe” WO (bipolarne, MOS, z wejściem J-FET, rail-to-rail)
  • zasilanie WO jednym napięciem
  • przykładowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi:
   • złożone i precyzyjne źródła prądowe, ich właściwości i ograniczenia
   • źródło napięcia odniesienia
   • wzmacniacz transimpedancyjny
  • wzmacniacz operacyjny a komparator
 5. WYKŁADY 12-13
  Przełączniki (klucze) elektroniczne (4 godz.):
  • przełączanie elementów półprzewodnikowych
  • przełączniki tranzystorowe bipolarne i unipolarne, porównanie właściwości
  • przełączniki prądowe
  • przełączniki szybkie (np. bramki diodowe)
  • układy S/H i T/H
 6. WYKŁAD 14
  Układy zasilające o pracy ciągłej (2 godz.):
  • stabilizatory szeregowe i równoległe – układy podstawowe
  • stabilizatory ze sprzężeniem zwrotnym
  • układy zabezpieczające
  • stabilizatory scalone
  • transformatory, prostowniki, filtry
 7. WYKŁAD 15
  Wzmacniacze mocy (2 godz.):
  • zagadnienia podstawowe dotyczące przetwarzania dużych mocy
  • temperatura, dopuszczalne parametry i warunki pracy elementów mocy
  • budowa stopni mocy, klasy, sprawność


Ćwiczenia:

Zajęcia ćwiczeniowe poświęcone są rozwiązywaniu praktycznych przykładów związanych z projektowaniem podstawowych układów elektronicznych. Studenci przed zajęciami samodzielnie przygotowują prace domowe, wykorzystując do ich rozwiązania obliczenia odręczne, jak i programy typu CAD. W trakcie zajęć omawiane są różne warianty układowe i wpływ poszczególnych parametrów na pracę podstawowych układów elektronicznych.

Literatura:

Literatura:

 1. P. Horowitz, P.Hill, Sztuka elektroniki, WKiŁ 2015.
 2. M. Rusek, J. Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT 2009.
 3. W. Nowakowski, Podstawowe układy elektroniczne, Układy impulsowe, WKiŁ 1982.
 4. Pawłowski J.: Podstawowe układy elektroniczne. Wzmacniacze i generatory. Warszawa, WKŁ, 1975
 5. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT 1998.
 6. A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT 1998.
 7. J. Izydorczyk, PSPICE, Komputerowa symulacja układów elektronicznych, Helion 1993 r.
 8. A. Guziński, Liniowe elektroniczne układy analogowe, WNT 1995.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 114 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 114 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Michał Kalisiak, Maciej Radtke, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://poprawkowy.termin.egzaminu.dla.semestru.zimowego.2022z(ELA1)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Wiktor Porakowski, Maciej Radtke, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Maciej Radtke, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Maciej Grzegrzółka, Wiktor Porakowski, Maciej Radtke, Maciej Urbański, Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)