Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt wstępny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-WPROJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt wstępny
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Elektronika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WPROJ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu integrację środowiska studenckiego oraz przygotowanie słuchaczy do współpracy w ramach zespołu i wykształcenie umiejętności współpracy w celu wspólnego rozwiązania postawionego zadania.

Pełny opis:

Zakres projektu


Projekt zespołowy, realizowany w ramach przedmiotu może dotyczyć dowolnej tematyki, niekoniecznie związanej z elektroniką i fotoniką. Zajęcia audytoryjne są prowadzone w formie kilku seminariów organizowanych na początku, w okolicach środka i pod koniec semestru. Ich celem jest dyskusja na temat przyjętych metod rozwiązania problemów postawionych przed kilkuosobowymi zespołami projektowymi, wyłonionymi na początku semestru. Zaliczenie odbywa się przez przedstawienie uzyskanych wyników w formie prezentacji, ocenianej przez prowadzących zajęcia oraz przez pozostałych uczestników zajęć.


Przykładowe tematy projektów:

 • projekt elementów świątecznego wystroju na Wydziale EiTI,
 • projekt strony internetowej albo aplikacji na smartfon,
 • opracowanie eksperymentu z dziedziny fizyki albo nauk technicznych,
 • opracowanie mapy promieniowania tła na określonym terenie,
 • przygotowanie wydarzenia dla studentów wydziału.


 1. 1 albo 2 tydzień semestru: zajęcia wstępne.
  Przedstawienie założeń, celu przedmiotu i sposobu prowadzenia zajęć. Przedstawienie słuchaczom osób prowadzących zajęcia. Podział grup dziekańskich na zespoły projektowe (4 – 6 osób w zespole), przypisanie zespołów do prowadzących zajęcia.
  Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy przedmiotu. (3 godz.)
 2. 2 - 3 tydzień semestru: czas na przygotowanie przez zespoły projektowe własnych propozycji projektów, indywidualne konsultacje zespołów projektowych z prowadzącymi zajęcia (4 godz.)
 3. 4 tydzień semestru: przedstawienie przez zespoły własnych propozycji projektów i ich wstępnych koncepcji. Zajęcia w formie seminarium, prowadzone w grupach dziekańskich. Zespoły, które nie zaproponują własnego tematu, otrzymają zadanie projektowe od prowadzącego. Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy grupy dziekańskiej. (3 godz.)
 4. 5 - 7 (8) tydzień semestru: realizacja zadania projektowego oraz indywidualne konsultacje zespołów z prowadzącymi, przynajmniej jeden raz obowiązkowe. (6 godz.)
 5. ok. 8 - 9 tygodnia semestru: przedstawienie dotychczasowego postępu w realizacji projektów (np. w formie prezentacji wygłaszanej przez wszystkich członków zespołu), dyskusja w grupie dziekańskiej. Zajęcia w formie seminarium.
  Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy grupy dziekańskiej. (3 godz.)
 6. do 12 tygodnia semestru: realizacja zadania projektowego oraz indywidualne konsultacje zespołów z prowadzącymi, przynajmniej jeden raz obowiązkowe. ( 6 godz.)
 7. 13 - 15 tydzień semestru: przedstawienie końcowych wyników realizacji projektu. Seminarium z udziałem wszystkich prowadzących. Przedstawienie wyników w formie prezentacji, przygotowanej przez każdy z zespołów. Dyskusja i ocena uzyskanych rezultatów. Ocena zawiera dwa składniki: ocenę prowadzącego projekt oraz ocenę ogółu słuchaczy przedmiotu. Zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy. (6 godz.)
Literatura:

 • Marsz ku klęsce: poradnik dla projektantów systemów / Edward Yourdon, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
 • Dydaktyka szkoły wyższej: wybrane problemy / Ulrich Schrade – praca ziorowa, Warszawa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Mazurak, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Firek, Piotr Garbat, Bartosz Gąsowski, Maciej Grzegrzółka, Michał Kalisiak, Dominik Kasprowicz, Wiktor Porakowski, Andžej Šerlat, Marek Sutkowski, Jakub Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Mazurak, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Firek, Piotr Garbat, Bartosz Gąsowski, Maciej Grzegrzółka, Michał Kalisiak, Dominik Kasprowicz, Wiktor Porakowski, Andžej Šerlat, Marek Sutkowski, Jakub Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Mazurak, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Firek, Piotr Garbat, Bartosz Gąsowski, Maciej Grzegrzółka, Michał Kalisiak, Dominik Kasprowicz, Wiktor Porakowski, Marek Sutkowski, Jakub Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Mazurak, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Firek, Andrzej Mazurak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Mazurak, Sławomir Szostak, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Firek, Piotr Garbat, Bartosz Gąsowski, Maciej Grzegrzółka, Anna Jusza, Michał Kalisiak, Dominik Kasprowicz, Bartłomiej Kola, Krzysztof Madziar, Andrzej Mazurak, Wiktor Porakowski, Stanisław Stopiński, Marek Sutkowski, Maciej Urbański, Jakub Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)