Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabView

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-MSP-PSYL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabView
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Elektronika-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Mikrosystemy i systemy elektroniczne-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PSYL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z zaawansowanymi metodami przetwarzania sygnałów cyfrowych szeroko wykorzystywanych we współczesnych systemach telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, czy radiolokacyjnych. Na wykładzie przedstawiony zostanie przegląd współczesnych technik przetwarzania począwszy od omówienia podstaw teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów poprzez metody zaawansowane, a kończąc na praktycznych ich realizacjach. W ramach wykładów omówione zostaną również metody programowania z wykorzystaniem środowiska Labview oraz ich wykorzystanie pod kątem realizacji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W ramach laboratorium odbędzie się praktyczny kurs korzystania ze środowiska Labview mający na celu efektywne wykorzystanie go w celu implementacji metod przetwarzania sygnałów. Po zakończeniu przedmiotu studenci będą mieli możliwość nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu CLAD (ang. Certified LabVIEW (...)

Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych związanych z zaawansowanymi metodami przetwarzania sygnałów cyfrowych szeroko wykorzystywanych we współczesnych systemach telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, czy radiolokacyjnych. Na wykładzie przedstawiony zostanie przegląd współczesnych technik przetwarzania począwszy od omówienia podstaw teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów poprzez metody zaawansowane, a kończąc na praktycznych ich realizacjach. W ramach wykładów omówione zostaną również metody programowania z wykorzystaniem środowiska Labview oraz ich wykorzystanie pod kątem realizacji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W ramach laboratorium odbędzie się praktyczny kurs korzystania ze środowiska Labview mający na celu efektywne wykorzystanie go w celu implementacji metod przetwarzania sygnałów. Po zakończeniu przedmiotu studenci będą mieli możliwość nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu CLAD (ang. Certified LabVIEW Associate Developer) certyfikowanego przez firmę National Instruments (NI). Dodatkowo, każdy student uczestniczący w kursie otrzyma bezpłatnie pełną wersję studencką LabVIEW.
Studenci wybierający ten przedmiot powinni posiadać podstawową wiedzę z teorii sygnałów oraz podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Po zakończeniu przedmiotu studenci nabędą umiejętności programowania graficznego w Labview (G programming language) i wykorzystania metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w tym środowisku.

Treść wykładu

 1. Wprowadzenie do LabVIEW (2h)

 2. Debugowanie (wyszukiwanie i usuwanie błędów w VI) w środowisku
  LabVIEW (2h)

 3. Podstawy programowania w LabVIEW, czyli jak zaimplementować
  prosty VI (2h)

 4. Modularyzacja oprogramowania (Sub-VI) (2h)

 5. Tworzenie i wykorzystanie struktur danych (2h)

 6. Zarządzanie plikami i zasobami sprzętowymi (2h)

 7. Przetwarzanie sekwencyjne, maszyna stanów (2h)

 8. Tworzenie i wykorzystanie zmiennych, wyścigi (race conditions)
  (2h)

 9. Komunikacja asynchroniczna, kolejki, aplikacje wielowątkowe,
  wymiana danych pomiędzy wątkami, obsługa zdarzeń (2h)

 10. Wzorce programowe środowiska LabVIEW (2h)

 11. Metody kontroli interfejsu użytkownika (VI Server Architecture,
  property nodes, invoke nodes) (2h)

 12. Techniki zarządzania różnymi typami plików w LabVIEW (1h)

 13. Techniki refaktoryzacji oprogramowania w LabVIEW (1h)

 14. Tworzenie i dystrybucja aplikacji (1h)

 15. Techniki przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem LabView (2h)

 16. Przykłady wykorzystania LabVIEW w praktyce (3h)

 17. Dodatkowy: przygotowanie do egzaminu CLAD (2h)


Zakres laboratorium
 1. Wprowadzenie do programowania w środowisku LabVIEW, Tworzenie
  aplikacji modułowych (Sub-VI).

 2. Tworzenie i używanie struktur (Operacje na tablicach, Klastry,
  Definicja Typu).

 3. Obsługa plików i sprzętu.

 4. Tworzenie i wykorzystanie zmiennych, maszyna stanów,
  przetwarzanie sekwencyjne.

 5. Aplikacje wielowątkowe, wymiana danych pomiędzy wątkami, obsługa
  zdarzeń, obsługa błędów, implementacja architektur programistycznych

 6. Techniki przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem LabView.Zakres projektu
Projekt składa się z dwóch części:

 1. Mini-projekt (tzw. rozgrzewka): implementacja prostych technik
  cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW

 2. Projekt główny, w skład którego wchodzą dwa etapy:

Etap I. Definicja tematu i zakresu projektu oraz opracowanie podstaw
teoretycznych algorytmów i struktury oprogramowania.

Etap II. Implementacja, refaktoryzacja i testowanie kodu wraz z
odpowiednią dokumentacją oprogramowania

Przykładowe tematy projektów:

 1. Implementacja wielokanałowego analizatora widma sygnałów

 2. Implementacja systemu sonarowego do wykrywania obiektów

 3. Analiza zdjęć/sekwencji optycznych, wykrywanie cech
  charakterystycznych

 4. Symulator modulacji cyfrowych PSK, FSK, QPSK

 5. Przetwarzanie sygnałów mowy - koder/dekoder

 6. Przetwarzanie, kodowanie i dekodowanie sygnałów wykorzystywanych
  w radio- i tele-komunikacji (np. DAB, DVB-T, GSM, UMTS, WIFI)Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103A-xxxxx-MSP-PSYBPrzetwarzanie sygnałów
Zalecany1103C-TLSST-ISP-LCPSLaboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
Zalecany1103B-TLRTM-ISP-LCPSLaboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
Zalecany1103B-xxxxx-MSP-PSYBPrzetwarzanie sygnałów
Zalecany1103B-ELEIK-ISP-TRATechniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów

Literatura:

  Materiały dedykowane opracowane przez zespół autorski w ramach programu
  LabView Academy w oparciu o materiały dydaktyczno-szkoleniowe firmy
  National Instruments, takie jak: LabView Core 1, 2 i 3, LabView
  Performance, Advanced Architectures in LabView,LabView Object
  Oriented Programming, LabView Real-Time, LabView FPGA.

  oraz następująca literatura z cyfrowego przetwarzania sygnałów:


  1. Tomasz P. Zieliński, "Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów - Od teorii
   do zastosowań", WKŁ 2009

  2. S. Lawrence Marple, Jr. "Digital Spectral Analysis with
   Applications", Prentice-Hall, 1987

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania 100pkt:

kolokwium w połowie semestru 25 pkt

kolokwium końcowe 25pkt

laboratorium 15 pkt

projekt 35 pkt

Do zaliczenia potrzeba minimum 51 pkt. i zaliczenie projektu.Tabela ocen:

<51 -="" ocena="">

51-60 - ocena 3

61-70 - ocena 3,5

71-80 - ocena 4

81-90 - ocena 4,5

91-100 - ocena 5Studenci kończący przedmiot będą mieli możliwość przystąpienia do
egzaminu LabVIEW Academy i uzyskania certyfikatu stowarzyszonego
dewelopera LabVIEW (CLAD). Przystąpienie do egzaminu CLAD nie jest
obowiązkowe w ramach zaliczenia przedmiotu. Jest to opcja dodatkowa dla
studentów. Uzyskanie certyfikatu CLAD nie wpływa na ocenę oraz nie
zalicza przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu nie zapewnia automatycznego
zdania egzaminu CLAD.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Jędrzej Drozdowicz, Bartosz Dzikowski, Krzysztof Radecki, Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Radecki, Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Jędrzej Drozdowicz, Bartosz Dzikowski, Krzysztof Radecki, Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Radecki, Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Jędrzej Drozdowicz, Bartosz Dzikowski, Krzysztof Radecki, Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Samczyński
Prowadzący grup: Piotr Samczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.