Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki obliczeniowe i symulacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ETRTM-IWP-TOSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki obliczeniowe i symulacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Informatyka )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TOSM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz metodyką ich praktycznego wykorzystania do rozwiązywania zadań inżynierskich. Integralną częścią przedmiotu są zajęcia laboratoryjne, w czasie których studenci opracowują, uruchamiają i badają przy użyciu pakietu MATLAB proste programy do rozwiązywania zadań numerycznych z zakresu elektroniki, metrologii, radioelektroniki i telekomunikacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz metodyką ich praktycznego wykorzystania do rozwiązywania zadań inżynierskich.
Integralną częścią przedmiotu są zajęcia laboratoryjne, w czasie których studenci opracowują, uruchamiają i badają przy użyciu pakietu MATLAB proste programy do rozwiązywania zadań numerycznych z zakresu elektroniki, metrologii, radioelektroniki i telekomunikacji.


Treść wykładu


 1. Komputer w rozwiązywaniu zadań
  inżynierskich (1h):


  • komputer w projektowaniu, przetwarzaniu danych pomiarowych i
   wspomaganiu decyzji;

  • modelowanie matematyczne obiektów technicznych a
   algorytmizacja
   zadań inżynierskich;

  • przykłady zastosowania metod numerycznych w rozwiązywaniu
   typowych problemów inżynierskich z zakresu elektroniki, metrologii,
   radioelektroniki i telekomunikacji. 2. Metodyka sprowadzania zadań
  inżynierskich do standardowych
  problemów
  numerycznych, takich jak (1h):  • aproksymacja i interpolacja funkcji jednej i wielu zmiennych,

  • rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych,

  • rozwiązywanie układów nieliniowych równań algebraicznych,

  • całkowanie układów równań różniczkowych zwyczajnych. 3. Metodyka wykorzystania pakietu
  MATLAB w rozwiązywaniu zadań
  numerycznych (2h):  • zasady tworzenia programów,

  • struktury danch i podstawowe operacje na macierzach,

  • operacje graficzne,

  • funkcje i procedury, biblioteki oprogramowania ("toolboxy"). 4. Metodyka badania algorytmów
  numerycznych (1h):  • zadania i algorytmy numeryczne oraz sposoby ich opisu;

  • numeryczna reprezentacja danych i realizacja operacji
   zmiennopozycyjnych w komputerze;

  • elementarne metody i techniki szacowania błędów obliczeń;

  • intuicyjne metody oceny złożoności algorytmów numerycznych w
   różnych
   warunkach ich realizacji (realizacje szeregowa / realizacja równoległa). 5. Rozwiązywanie układów liniowych
  równań algebraicznych (1h):  • metody bezpośrednie: metoda eliminacji Gaussa, rozkład LU i
   rozkład
   QR;

  • metoda iteracyjna Gaussa-Seidela. 6. Rozwiązywanie układów
  nieliniowych równań algebraicznych (2h):  • metody rozwiązywania równań nieliniowych skalarnych: metoda
   Newtona,
   metoda bisekcji oraz metoda złotego podziału;

  • metody rozwiązywania układów równań nieliniowych: metoda
   Newtona-Raphsona. 7. Aproksymacja i interpolacja
  funkcji jednej zmiennej (2h):  • metody interpolacji za pomocą wielomianów Lagrange`a i
   Newtona;

  • metody interpolacji za pomocą wielomianowych funkcji
   sklejanych;

  • metody aproksymacji według kryteriów najmniejszych kwadratów
   i
   równomiernego przybliżenia. 8. Symulacja statystyczna (2h):


  • metody generacji zmiennych losowych o rozkładzie równomiernym;

  • metoda Monte Carlo. 9. Numeryczne całkowanie i
  różniczkowanie funkcji jednej i wielu
  zmiennych (1h).


 10. Numeryczne całkowanie układów
  równań różniczkowych zwyczajnych -
  zadanie Cauchy`ego (2h):


  • metody jednokrokowe (metoda Eulera, metoda Rungego-Kutty);

  • metody wielokrokowe (metody Geara).

  • Wykład na temat każdej grupy metod numerycznych 5-10 obejmuje:

  • opis metod numerycznych i ich elementarne uzasadnienie
   matematyczne,

  • charakterystykę właściwości numerycznych tych metod (zakres
   stosowalności, dokładność, złożoność obliczeniowa),

  • przykłady zastosowań w elektronice, pomiarach,
   radioelektronice
   i
   telekomunikacji.

Zakres laboratorium

 1. Zajęcia wprowadzające do pracy w środowisku Matlab.

 2. Rozwiązywanie układów nieliniowych równań algebraicznych o
  macierzach kwadratowych lub prostokątnych.

 3. Rozwiązywanie układów nieliniowych równań algebraicznych (lub
  innego problemu) za pomocą algorytmu iteracyjnego.

 4. Interpolacja i aproksymacja funkcji.

 5. Numeryczne zastosowania symulacji statystycznej (metody Monte
  Carlo).

 6. Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych
  (wyznaczanie odpowiedzi czasowej).

Literatura:

  Literatura podstawowa


  1. J. Krupka, R. Z. Morawski, L. Opalski: Metody numeryczne
   dla studentów elektroniki i technik informacyjnych. Oficyna Wydawnicza
   PW, Warszawa 1999 (bibl. IR - 30 egz.)

  2. A. Zalewski, R. Cegieła: Matlab, obliczenia numeryczne i
   ich zastosowania. Wyd. Nakom, Poznań 1999 (bibl. IR - 20 egz.)


  Literatura uzupełniająca:


  1. S. Rosłoniec: Wybrane metody numeryczne z przykładami
   zastosowań w zadaniach inżynierskich, WPW, Warszawa 2002 (bibl. IR - 20
   egz.)

  2. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT
   1982 (bibl. IR - 15 egz.)

  3. J. M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych,
   WNT 1981, 1982, 1988.

  4. A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa:
   wprowadzenie do obliczeń zautomatyzowanych, WNT 1992.

  5. S. M. Jermakow, Metoda Monte Carlo i zagadnienia pokrewne,
   PWN 1976.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina
Prowadzący grup: Andrzej Miękina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina
Prowadzący grup: Andrzej Miękina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina
Prowadzący grup: Andrzej Miękina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina
Prowadzący grup: Andrzej Miękina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina
Prowadzący grup: Andrzej Miękina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.