Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ETRTM-IWP-WPRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do programowania
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Informatyka )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WPRM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie teoretyczne do zagadnień programowania z wykorzystaniem języka C. W ramach przedmiotu omówione będą: Podstawowe pojęcia programowania; Algorytmy i struktury danych; Technologia programowania; Wprowadzenie do języka C.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie teoretyczne do zagadnień programowania z wykorzystaniem języka C. W ramach przedmiotu omówione będą: Podstawowe pojęcia programowania; Algorytmy i struktury danych; Technologia programowania; Wprowadzenie do języka C.

Treść wykładu
Pojęcia podstawowe (2h)

Język programowania, program, procesor, pamięć. Programowanie:
chaotyczne, funkcjonalne, strukturalne i obiektowe. Proste typy danych:
stałe i zmienne. Złożone typy danych: tablice i struktury. Operatory,
wyrażenia, konwersja typów. Instrukcja przypisania. Podstawowe
instrukcje sterujące: warunkowa, powtarzania. Instrukcje złożone: bloki
instrukcji, funkcje.

Złożone struktury danych (2h)

Zaawansowane struktury danych takie jak: Lista, Drzewo, Graf, Stos i
ich zastosowania w praktyce.

Algorytmy (4h)

Analiza sprawności algorytmów. Algorytmy: sortowania, wyszukiwania,
iteracyjne i rekurencyjne. Zapis symboliczny algorytmów.

Język programowania C (6h)

Leksyka, gramatyka i semantyka. Identyfikatory, słowa kluczowe.
Deklaracje i definicje stałych, zmiennych, funkcji. Struktury i unie,
pola bitowe. Tablice, tablice wielowymiarowe. Typy wskaźnikowe,
wskaźniki, adresacja. Zakres i zasięg deklaracji w programie.
Instrukcja podstawienia, instrukcje sterujące: warunkowa, powtarzania,
skoku. Instrukcja blokowa. Funkcje, argumenty wywołania funkcji,
zmienna liczba parametrów. Przekazywanie danych: przez wartość, przez
wskazanie. Argumenty funkcji "main()". Zmienne globalne, lokalne,
statyczne i rejestrowe. Dyrektywy preprocesora, makrodefinicje, pliki
nagłówkowe, modułowa struktura programu. Wskaźniki do funkcji.
Przykładowe programy w języku C.

Literatura:

  1. Kernigham B., Ritchie D., "Język ANSI C", WNT, Warszawa, 2004

  2. Banachowski L. i inni, "Algorytmy i struktury danych", WNT,
   Warszawa, 2006

  3. Wróblewski P., "Algorytmy, struktury danych i techniki
   programowania", Helion 2003

  4. Cormen T. i inni., "Wprowadzenie do algorytmów", WNT, 1998

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.