Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBxxx-ISP-ALL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Matematyka )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

ALL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami algebry liczb zespolonych oraz algebry liniowej w stopniu wystarczającym do rozwiązywania prostych równań i układów równań zarówno w zakresie liczb rzeczywistych, jak i zespolonych, oraz przedstawienie ogólnego pojęcia liniowości i jego wykorzystanie do badania własności takich liniowych obiektów, jak przestrzenie i ich przekształcenia.

Pełny opis:

Treść wykładu

 • Liczby zespolone - definicja i podstawowe działania arytmetyczne. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza liczb zespolonych. Wzory de Moivre'a i Eulera.
 • Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.
 • Własności wielomianów o współczynnikach zespolonych. Pierwiatki wielomianów.
 • Zasadnicze twierdzenie algebry w wersji zespolonej i rzeczywistej.
 • Funkcje wymierne. Pojęcie rzeczywistego i zespolonego ułamka prostego. Rozkład funkcji wymiernej na rzeczywiste i zespolone ułamki proste.
 • Układy równań liniowych i ich rozwiązywanie: metoda eliminacji Gaussa.
 • Macierzowa postać układu równań liniowych. Pojęcie macierzy i operacji elementarnych na macierzach. Własności dodawania i mnożenia macierzy.
 • Pojęcie macierzy jednostkowej i macierzy odwrotnej. Metody obliczania macierzy odwrotnej i jej zastosowania.
 • Określenie i podstawowe własności wyznacznika. Rozwinięcie Laplace'a. Wzory Cramera.
 • Przestrzeń liniowa, jej baza i wymiar. Przekształcenia liniowe i ich macierze. Jądro i obraz przekształcenia liniowego.
 • Pojęcie rzędu przekształcenia liniowego i jej macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego.
 • Przekształcenia i macierze podobne, wartości i wektory własne przekształceń liniowych i macierzy. Diagonalizacja macierzy.

Zakres ćwiczeń

Podczas ćwiczeń audytoryjnych omawiane będą kolejno zadania i problemy związane ze wszystkimi wymieniowymi zagadnieniami. Ponadto użyty będzie system MATLAB, który pozwoli na zaprezentowanie studentom obliczeń na danych znacznych rozmiarów, co pozwoli nawiązać do takich zagadnień jak dobre i złe uwarunkowanie macierzy i układów równań, oraz przedstawienie macierzy w różnego rodzaju postaciach iloczynowych.

Literatura:

 1. J. Klukowski, I. Nabiałek, "Algebra dla studentów", WNT, Warszawa 2015.
 2. I. Nabiałek, "Zadania z algebry liniowej", WNT, Warszawa 2016.
 3. pakiet MATLAB (www.mathworks.com, licencja TAH)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zając
Prowadzący grup: Piotr Bies, Grzegorz Bińczak, Artur Słabuszewski, Mariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zając
Prowadzący grup: Robert Małysz, Mariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zając
Prowadzący grup: Hubert Grochowski, Paweł Józiak, Mateusz Wójcik, Mariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zając
Prowadzący grup: Paweł Józiak, Gabriel Pietrzkowski, Mariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zając
Prowadzący grup: Gabriel Pietrzkowski, Anna Walczyńska, Mariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 23 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zając
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)