Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Detekcja promieniowania jonizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBxxx-ISP-DEPJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Detekcja promieniowania jonizującego
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Aparatura medyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Informatyka biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

DEPJO

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych detektorów promieniowania jonizującego, w szczególności tych, które znajdują zastosowanie w medycznej aparaturze diagnostycznej, w technikach medycyny nuklearnej i wykorzystywanych dla potrzeb medycznych technik analitycznych. Prezentowane są także rozwiązania układów elektronicznych współpracujących z detektorami, specyficzne dla tzw. elektroniki jądrowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych detektorów promieniowania jonizującego, w szczególności tych, które znajdują zastosowanie w medycznej aparaturze diagnostycznej, w technikach medycyny nuklearnej i wykorzystywanych dla potrzeb medycznych technik analitycznych. Prezentowane są także rozwiązania układów elektronicznych współpracujących z detektorami, specyficzne dla tzw. elektroniki jądrowej.

Treść wykładu
Przedmiot zintegrowany o wymiarze 2z: 9 wykładów 2h, 4 ćwiczenia laboratoryjne 3h.

 1. Wprowadzenie - pojęcie promieniowania jonizującego, statystyka
  pomiarów (poissonowski ciąg zdarzeń losowych, rozkład czasu między
  zdarzeniami i rozkład liczby zliczeń, niepewność pomiarowa).

 2. Ogólny model detektora promieniowania jonizującego - tryb prądowy
  i impulsowy, widmo energetyczne, statystyka generowania ładunku
  (współczynnik Fano), energetyczna zdolność rozdzielcza, wydajność
  detektora, czas martwy.

 3. Spektrometryczny tor pomiarowy - przedwzmacniacz ładunkowy i jego
  szumy, kształtowanie odpowiedzi impulsowej, odtwarzacz składowej
  stałej, wielokanałowy analizator amplitudy.

 4. Komory jonizacyjne - jonizacja gazu, zjawiska związane z migracją
  i zbieraniem jonów, komory prądowe i impulsowe, komora prądowa
  powietrzna i jej znaczenie w dozymetrii.

 5. Liczniki proporcjonalne - wzmacniacze powielające (licznik
  proporcjonalny, fotodioda lawinowa, fotopowielacz), konstrukcje
  liczników, wypełnienia gazowe, wzmocnienie gazowe i jego statystyka.
  Liczniki Geigera-Mullera, mechanizm gaszenia i zastosowania.

 6. Detektory półprzewodnikowe - wybrane właściwości półprzewodników,
  materiały o wysokiej czystości i samoistne, półprzewodniki ciężkie i o
  dużej przerwie zabronionej ("półizolatory"), prąd wsteczny i napięcie
  robocze detektora, detektory z barierą powierzchniową i detektory HpGe
  i Ge(Li), wydajność całkowitej absorpcji.

 7. Detektory scyntylacyjne ? mechanizm scyntylacji, scyntylatory
  organiczne i nieorganiczne, przesuwniki widma, wydajność scyntylacji,
  odpowiedź czasowa, ciężkie scyntylatory krystaliczne, struktura widma
  energetycznego promieniowania gamma, czynniki wpływające na zdolność
  rozdzielczą.

 8. Fotopowielacze - konstrukcje, wydajność fotokatody, statystyka
  powielania, materiały na fotokatody i dynody, zasilanie fotopowielaczy.
  Wielopikselowe fotodiody lawinowe (MAPD, MPPC, SiPM), porównanie z
  fotopowielaczami.


Zakres laboratorium
 1. Detektory dozymetryczne

 2. Tor spektrometryczny

 3. Detektory scyntylacyjne

 4. Pomiar aktywności metodą spektrometryczną


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-RADRadiologia

Literatura:

  Literatura podstawowa:  1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley and
   Sons, New York, 1989.

  2. G. Shani, Electronics for Radiation Measurements, CRC Press, 1996.


  Źródła pomocnicze:  1. Rozdział Particle Detectors w Review of Particle Physics,
   publikowany przez Particle Data Group, dostępny na http://pdg.lbl.gov

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać ponad 50% punktów możliwych do zdobycia. Punktacja: 1/3 punktów za Laboratorium, 2/3 punktów za egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Janusz Marzec, Tomasz Olszewski, Marcin Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Janusz Marzec, Tomasz Olszewski, Marcin Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Janusz Marzec, Tomasz Olszewski, Marcin Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Skrócony opis:

Forma prowadzenia przedmiotu: wykład - zdalny, laboratorium - na miejscu w ostatnich 5 tyg. semestru, egzamin - na miejscu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Janusz Marzec, Tomasz Olszewski, Marcin Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Janusz Marzec, Tomasz Olszewski, Marcin Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Janusz Marzec, Marcin Ziembicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Janusz Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Janusz Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Janusz Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Janusz Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Marzec
Prowadzący grup: Janusz Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)