Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBxxx-ISP-MNUB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Matematyka )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

MNUB

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz elementami metodyki badania ich przydatności do rozwiązywania zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w obszarze inżynierii biomedycznej.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz elementami metodyki badania ich przydatności do rozwiązywania zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w obszarze inżynierii biomedycznej.Treść wkładu

 1. Metody numeryczne jako dział matematyki stosowanej (2 gdz.):

  • sprowadzanie zadań inżynierskich do standardowych problemów numerycznych;
  • przykłady zastosowania metod numerycznych w technice.
 2. Wprowadzenie do programowania w systemie MATLAB (2 godz.):
  • organizacja programu w języku systemu MATLAB;
  • podstawowe operacje na wektorach i macierzach;
  • podstawowe operacje graficzne.
 3. Metodyka analizy zadań i algorytmów numerycznych (4 godz.):
  • zadania i algorytmy numeryczne oraz sposoby ich opisu;
  • model propagacji błędów reprezentacji danych i błędów zaokrągleń operacji zmiennopozycyjnych;
  • numeryczne uwarunkowanie zadań numerycznych oraz numeryczna poprawność algorytmów numerycznych;
  • inżynierskie metody oceny złożoności algorytmów numerycznych.
 4. Rozwiązywanie liniowych równań algebraicznych (4 godz.):
  • rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych przy użyciu rozkładów LU i LLT;
  • rozwiązywanie układów liniowych równań algebraicznych przy użyciu metod iteracyjnych.
 5. Rozwiązywanie nieliniowych równań algebraicznych (4 godz.):
  • elementy analizy algorytmów iteracyjnych (zbieżność lokalna i osiągalna dokładność);
  • rozwiązywanie równań nieliniowych metodą bisekcji, metodą Newtona i metodą siecznych;
  • rozwiązywania układów równań nieliniowych metodą Newtona-Raphsona;
  • wyznaczanie zer wielomianów.
 6. Aproksymacja i interpolacja funkcji jednej zmiennej (4 godz.):
  • interpolacja ciągu danych za pomocą wielomianu Lagrange'a oraz wielomianowej funkcji sklejanej;
  • aproksymacja ciągu danych metodą najmniejszych kwadratów;
  • aproksymacja funkcji metodą najmniejszych kwadratów i metodą Padégo.
 7. Numeryczne całkowanie i różniczkowanie funkcji jednej zmiennej (2 godz.):
  • całkowanie przy użyciu kwadratur Newtona-Cotesa i metodą analitycznego całkowania interpolującej funkcji sklejanej oraz metodą Monte Carlo;
  • różniczkowanie za pomocą liniowych formuł różnicowych oraz metodą analitycznego różniczkowania interpolującej funkcji sklejanej.
 8. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych (4 godz.):
  • taksonomia i ogólne właściwości metod rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych;
  • rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych przy użyciu otwartych i zamkniętych metod jednokrokowych;
  • rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych przy użyciu otwartych i zamkniętych metod wielokrokowych.
 9. Sprawdziany audytoryjne w terminie podstawowym i dodatkowym (4 godz.).
  Do każdego tematu studenci otrzymują pakiet zadań (z rozwiązaniami), umożliwiający ćwiczenie umiejętności ich rozwiązywania.Zakres projektu

Studenci realizują indywidualnie trzy zadania projektowe z każdej z następujących grup tematycznych:

 • rozwiązywanie liniowych równań algebraicznych;
 • rozwiązywanie nieliniowych równań algebraicznych lub aproksymacja funkcji;
 • rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych.


Realizacja każdego z tych zadań monitorowana jest przez prowadzących w trybie trzech 10-minutowych spotkań konsultacyjnych.

Literatura:

 1. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski: Metody numeryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 2. J. Krupka, A. Miękina, R.Z. Morawski, L. Opalski: Wstęp do metod numerycznych dla studentów elektroniki i technik informacyjnych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.
 3. R.Z. Morawski: Metody numeryczne dla kierunku Inżynieria Biomedyczna, materiały pomocnicze w formie slajdów do wykładu, podlegające aktualizacji w każdym semestrze (stron 217 w roku akademickim 2017/18).
 4. R.Z. Morawski: Metody numeryczne dla kierunku Inżynieria Biomedyczna, zbiór zadań z rozwiązaniami, podlegający aktualizacji w każdym semestrze (stron 113 w roku akademickim 2017/18).
 5. B. Mrozek, Z. Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018 (Wydanie IV).
 6. P. Tatjewski: Metody numeryczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazurek
Prowadzący grup: Paweł Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina
Prowadzący grup: Paweł Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina
Prowadzący grup: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina, Jakub Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina, Roman Morawski
Prowadzący grup: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina, Jakub Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina, Roman Morawski
Prowadzący grup: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina, Roman Morawski
Prowadzący grup: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina, Roman Morawski, Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miękina, Roman Morawski
Prowadzący grup: Paweł Mazurek, Andrzej Miękina, Roman Morawski, Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)