Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBxxx-ISP-PROBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Aparatura Medyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

PROBI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania obiektowego z wykorzystaniem języka C++. W ramach przedmiotu studenci opanują podstawowe paradygmaty i mechanizmy programowania obiektowego. Poznają także rozszerzenia programowania strukturalnego oferowane przez język C++. Bazowym standardem dla wykładu jest wersja C++11.

Pełny opis:


Treść wykładu

 • Podstawowe pojęcia: klasa, obiekt, kapsułkowanie, dziedziczenie. Paradygmat projektowania obiektowego. Zasady dostępu w klasie: pola prywatne i publiczne. Kontekst wprowadzany przez klasę. Konstruktory i destruktory. Konstruktor kopiujący.
 • Referencja i wskaźnik. Modyfikator const. Zarządzanie pamięcią. Inteligentne wskaźniki (std::unique_ptr).
 • Funkcje anonimowe (lambda). Pętle zakresowe. Delegacja konstruktorów.
 • Identyfikacja funkcji przez nagłówek. Przeciążanie funkcji. Przeciążanie operatorów. Domyślne wartości parametrów formalnych.
 • Strumieniowe wejście/wyjście. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione.
 • Wyjątki: sposób zgłaszania i przechwytywania, dziedziczenie wyjątków.
 • Dziedziczenie. Dziedziczenie wielokrotne klasy bazowej. Zasady dostępu do pól klasy bazowej. Sposób realizacji dziedziczenia. Wirtualne dziedziczenie. Wirtualne metody.
 • Biblioteka standardowa C++.
 • Szablony. Tworzenie i wykorzystywanie szablonów. Standardowa biblioteka klas szablonowych.


Zakres laboratorium

 • Konstrukcja podstawowych klas. Metody. Konstruktory i destruktory. (2h)
 • Klasa z operatorami. (2h)
 • Dziedziczenie. Klasa abstrakcyjna. (2h)
 • Wzorce. Klasy kontenery. (4h)
 • Wykorzystanie biblioteki STL. (4h)


Zakres projektu

W ramach projektu studenci implementują jeden z przygotowanych przez prowadzącego tematów obejmujących całokształt przedmiotu, w szczególności wykorzystanie podstawowych paradygmatów programowania obiektowego oraz implementację wykorzystującą klasy szablonowe biblioteki standardowej C++.

Literatura:

 • Bjarne Stroustrup, "Język C++. Kompendium wiedzy", Wydanie IV, Helion, 2014.
 • Piotr Wróblewski, "Algorytmy, struktury danych i techniki programowania", Wydanie V, Helion, 2015.
 • Bruce Eckel, Chuck Allison, "Thinking in C++", Edycja polska. Tom I i II, Helion, 2004.
 • David Abrahams, Aleksey Gurtovoy, "Język C++. Metaprogramowanie za pomocą szablonów", Helion, 2005.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Wanta
Prowadzący grup: Krzysztof Dygnarowicz, Mikhail Ivanenko, Damian Wanta, Michał Wieteska, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kryszyn
Prowadzący grup: Jacek Kryszyn, Damian Wanta, Michał Wieteska, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kryszyn
Prowadzący grup: Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Katarzyna Orzechowska, Damian Wanta, Michał Wieteska, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kryszyn
Prowadzący grup: Monika Drabik, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Katarzyna Orzechowska, Damian Wanta, Michał Wieteska, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kryszyn
Prowadzący grup: Monika Drabik, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Wojciech Obrębski, Katarzyna Orzechowska, Michał Wieteska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kryszyn
Prowadzący grup: Monika Drabik, Paweł Mazurek, Tomasz Olszewski, Przemysław Wróblewski, Bartosz Żłobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)