Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IBxxx-ISP-SNB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i informatyka w medycynie-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Elektronika i informatyka w medycynie-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Informatyka biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna (MCHTR) - Przedmioty obieralne specjalnościowe - studia I stopnia
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 6 - przedmioty obieralne specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

SNB

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe informacje dotyczące konstrukcji, topologii i metod uczenia sztucznych sieci neuronowych, ich powiązań ze wzorcami biologicznymi, a także aplikacji medycznych. Jednym z zasadniczych celów jest przedstawienie istniejących i perspektywicznych zastosowań sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach specyficznych dla Inżynierii Biomedycznej, takich jak np. systemy wspomagania diagnostyki, kompresja danych medycznych czy wspomaganie terapii, a także w badaniach neurofizjologicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje podstawowe informacje dotyczące konstrukcji, topologii i metod uczenia sztucznych sieci neuronowych, ich powiązań ze wzorcami biologicznymi, a także aplikacji medycznych.
Jednym z zasadniczych celów jest przedstawienie istniejących i perspektywicznych zastosowań sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach specyficznych dla Inżynierii Biomedycznej, takich jak np. systemy wspomagania diagnostyki, kompresja danych medycznych czy wspomaganie terapii, a także w badaniach neurofizjologicznych.Treść wykładu

 • Historia badań nad sztucznymi sieciami neuronowymi (1h).

 • Biologiczne wzorce sieci neuronowych: neuron, połączenia
  synaptyczne, sieci nerwowe, system nerwowy (1h).

 • Modele podstawowych jednostek przetwarzających (sztucznych
  neuronów) i połączeń sieciowych (2h).

 • Klasyfikacja topologii i metod uczenia sieci (2h).

 • Liniowe sieci neuronowe (Adaline, Madaline) (2h).

 • Proste sieci jednokierunkowe, wsteczna propagacja błędów, metoda
  gradientów sprzężonych (2h).

 • Probabilistyczne sieci neuronowe (2h).

 • Uczenie bez nadzoru (3h).

 • Sieci CP (Counterpropagatiom Networks) (2h).

 • Pamięci asocjacyjne, sieci Hopfielda, sieci Boltzmanna (3h).

 • Sieci rezonansowe (ART1, ART2) (2h).

 • Techniki realizacji sieci neuronowych (2h).

 • Przykłady zastosowań sieci neuronowych we wspomaganiu diagnostyki
  i terapii medycznej oraz w badaniach Neurofizjologicznych (4h).

 • Perspektywy rozwoju zastosowań sztucznych sieci neuronowych w
  medycynie (2h).


Zakres projektu
W ramach zajęć projektowych studenci wykonywać będą indywidualne zadania, polegające na symulacji komputerowej sieci neuronowych w zastosowaniach typowych dla zagadnień medycznych.

Literatura:

  1. J. Hertz, K. Anders, R. G. Palmer, Wstęp do teorii obliczeń
   neuronowych, WNT, Warszawa, 1993.

  2. R. Tadeusiewicz, Sztuczne sieci neuronowe, Akademicka Oficyna
   Wydawnicza RM, Warszawa, 1993.

  3. J. A. Freeman, D. M. Skapura, Neural Networks, Algorithms,
   Applications and Programming Techniques, Addison-Wesley Publishing
   Company, 1991.

  4. D. E. Rummelhart, J. L. McClelland, Parallel Distributed
   Processing : Explorations in the Microstructure of Cognition, vol.1,
   MIT Press, 1986.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazurek
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Paweł Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazurek
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Paweł Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazurek, Krzysztof Zaremba
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Paweł Mazurek, Krzysztof Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazurek, Krzysztof Zaremba
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Paweł Mazurek, Krzysztof Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Zaremba
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Paweł Mazurek, Krzysztof Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Zaremba
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski, Paweł Mazurek, Krzysztof Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)